Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIV Konferencja Naukowa, 1988

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1988
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
1 ... 3456789
następne

Fillo, Ĺudovít; Šoltész, Július; Bolha, Ĺubomír; Búci, Bohumil
The cantilever construction of prestressed concrete bridges. Deflection calculations for the compensating camber
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Ballo, Miloš; Osuský, Stanislav
Automatizovaný návrh objektov stavebnej sústavy INTEGRO
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Zybura, Adam
Wpływ korozji zbrojenia na nośność graniczną belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Biliński, Wojciech; Krok, Józef; Szarliński, Jan
Modelowanie tarczy żelbetowej w stanie rozciąganie-ściskanie z zarysowaniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Waszczyszyn, Zenon; Pamin, Jerzy
Porównanie koncepcji ustalonego i zmiennego kierunku rys w numerycznej analizie tarcz żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Harvan, Ivan
Výpočet šírky trhlín železobetónových stien
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Stan wytężenia strefy ścinania żelbetowych belek częściowo sprężonych w świetle hipotezy Mohra
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Flaga, Kazimierz
Zagadnienia reologiczne związane ze wzmacnianiem żelbetowych płyt pomostu w obiektach mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Drąg, Krzysztof
Graniczne odkształcenie strefy ściskanej w zginanej belce żelbetowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kamińska, Maria; Czkwianianc, Artem; Jan Kozicki
Odkształcenia i nośność słupów dwukierunkowo ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Perzyński, Jerzy; Cholewicki, Andrzej
Ściana wielkopłytowa - ustrój ciągliwy?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Masopust, Rudolf
Various full-base isolation and containment concepts to protection of nuclear safety-related buildings against earthquake, airplane crash and blast loads
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Rządkowski, Jan
Propozycja uściślenia pojęć awarii i katastrofy konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Goszczyński, Stefan; Goszczyńska, Barbara
Stochastyczny model betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Chodor, Leszek
Stochatystyczna metoda elementów skończonych w zagadnieniach losowej mechaniki konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Żmudziński, Zdzisław
Ocena nośności mikropali iniekcyjnych na podstawie wyników polowych badań geotechnicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Suleja, Jan
Wpływ napowietrzania na napór cementu w silosie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Madej, Jerzy
Wpływ mimośrodu obciążenia fundamentu na opór graniczny podłoża uwarstwionego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Cyrok, Grzegorz; Świtka, Romuald
Analiza belek na półprzestrzeni sprężystej z uwzględnieniem osobliwości i odrywania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Maj, Marek; Borcz, Augustyn
Napór pszenicy miarodajny do projektowania silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988

poprzednie
1 ... 3456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/