Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIV Konferencja Naukowa, 1988

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1988
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
123456 ... 9
następne

Gawłowski, J. Tadeusz
Część Problemowa sesji III Konferencji Krynickiej 1988 nt. "Modernizacja i rekonstrukcja wybranych obiektów budownictwa przemysłowego" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Sieczkowski, Jeremi
Sesja III pt. "Modernizacja i rekonstrukcja wybranych obiektów budownictwa przemysłowego" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Augustyn, Jan
Modernizacja i rekonstrukcja wybranych obiektów budownictwa przemysłowego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kajfasz, Stanisław
Rekonstrukcja i modernizacja obiektów budownictwa przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Buszko, Henryk
Sesja II "Modernizacja budynków mieszkalnych" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Runkiewicz, Leonard
Modernizacja budynków mieszkalnych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Biliński, Tadeusz
Uwarunkowania intensyfikacji działalności remontowej i modernizacyjnej w budownictwie mieszkaniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Łempicki, Jerzy
I sesja Części Problemowej XXXIV Konferencji Krynickiej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Cieszyński, Kazimierz
Sesja I Części Problemowej Konferencji Krynickiej "Ogólne problemy stanu i zachowania istniejącej substancji budowlanej w kraju" [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Rowiński, Leon
Ogólne problemy stanu i zachowania istniejącej substancji budowlanej w kraju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Ryszewski, Czesław; Gierczak, Franciszek
Zagadnienia trwałości żelbetowych chłodni hiperboloidalnych w świetle 35-letnich doświadczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Korona, Lucyna
Technologiczno-organizacyjne problemy związane z rekonstrukcją budynków przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Cygan, Mieczysław
Doświadczenia z modernizacji i rozbudowy ciepłowni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Czarnecki, Lech
Kompozyty żywiczne w modernizacji obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Rycaj, Stanisław; Napieraj, Zygfryd
Regeneracja powłok żelbetowych chłodni hiperboidalnych na przykładzie doświadczeń uzyskanych w elektrowniach - Łagisza, Adamów, Siersza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Chmielewski, Tadeusz; Golczyk, Marian
Zagadnienia niezawodności konstrukcji budowlanych na przykładzie hiperboloidalnych chłodni kominowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Ziółko, Jerzy
Przykłady modernizacji stalowych hal przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Domińczyk, Włodzimierz; Macht, Halina
Termorenowacja przegród zewnętrznych w budynkach przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kuś, Stanisław; Kerste, Jerzy
Doświadczenia z modernizacji hal przemysłowych żelbetowych i sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Werner, Witold A.
Tendencje modernizacji architektonicznej obiektów przemysłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/