Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1234567 ... 254
następne

Skaza, Maciej
Architecture and the city – hauses by Tadao Ando
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mielnik, Anna
The imaginary world of historic tenements
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Dudzic-Gyurkovich, Karolina
The multi-faceted nature of the city
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bojęś-Białasik, Anna; Wojenka, Michał
Zamek czy klasztor? Klasztor obronny w praktyce badań archeologiczno-architektonicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Początko, Marek
(In)visible cities. On the theme of city architecture in art
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozłowski, Tomasz
Park as the avant-garde of architecture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Hryniewicz, Małgorzata; Szmuc, Paweł; Bober, Dorota
Uzdrowiska ziemi krośnieńskiej – Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój. Geneza powstania, układy przestrzenne i ich ochrona konserwatorska. Wstęp do badań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gorczowska, Dorota
Systemy hybrydowe przyszłością w instalacjach z OZE
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Rduch, Judyta
Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kowalczyk, Małgorzata
Development of a web application to optimize of cutting force and surface roughness during milling of NiTi shape memory alloy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wojnar, Leszek
Stereology
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ślusarczyk, Ł.
Analysis of strain of thin-walled objects during the milling process
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szafrańska, G.; Jasz, E.; Masoń, M.; Ryznar, A.; Franczyk, E.
Design and realization of a hydraulic gripper
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Franczyk, E.; Maňková, I.; Zębala, W.
Effect of cutting parameters on cutting forces, surface roughness and type of chip in the process of turning sintered cobalt
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal; Stankiewicz, Marek; Wassilkowska, Anna; Zajdel, Paulina; Zielina, Michal
Impact fracture surfaces as the indicators of structural steel post-fire susceptibility to brittle cracking
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Krauze, Weronika
Projektowanie przedszkoli w dwudziestoleciu międzywojennym według normatywów architektonicznych pod redakcją Zdzisława Mączeńskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Homiński, Bartłomiej
Nowoczesne budownictwo biblioteczne w II Rzeczpospolitej w realizacjach i projektach. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z perspektywy czasu i obecnego wykorzystania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Budynki muzeów wzniesione w II Rzeczpospolitej. Powołanie, recepcja, dziedzictwo: wybór zagadnień
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jaśtal, Katarzyna; Jaśtal, Jacek
Wprowadzenie. "Czytajcie więcej i więcej Luhmanna!"
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zielińska, Sonia; Korbut, Aleksandra; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Kryszak, Bartłomiej; Szustakiewicz, Konrad; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Biernat, Monika
Sieciowanie poli(sebacynianu glicerolu) czynnikami chemicznymi i fizycznymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

poprzednie
1234567 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/