dr hab. inż. Anna Wassilkowska

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska [Ś-3]Strona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (39)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 39


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/