Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wilkosz-Mamcarczyk, Magdalena

Rola parków miejskich w procesach rewitalizacji – na wybranych przykładach małych miast Małopolski
The role of public parks in revitalisation process – selected examples of small cities from the south of Poland

typ: opis bibliograficzny artykułu

 

Data wydania 2017
Język polski
angielski
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numer tomu 45 (2017)
Zakres stron 367-374
Oznaczenie ilustracji fot.
Tytuł cyklu Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Urban design and spatial planning

tematyka
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na korzystne działanie procesów rewit alizacji oraz ich wpływ na obszary zieleni publicznej, tworzenie ładu przestrzennego i podtrzymywanie tradycji miejsca. Na wybranych ... więcej

The article focuses on the beneficial effects of revitalisation processes and their impact on public green areas, creation of spatial order and upholding the tradition of the place. Selected examples presented ... więcej
Słowa kluczowe
parki, rewitalizacja, zieleń miejska, Skawina, modernizacja i rewaloryzacja obszarów zieleni, zasady zrównoważonego rozwoju, tereny zieleni, narzędzia rewitalizacji, ochrona przyrody miasta, powierzchnie ... więcej

parks, city parks, revitalisation, urban greenery, Skawina, modernising and renewing green spaces, sustainable development principles, tools in revitalising urbanspace, suburbanisation, counterurbanisation, ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/