Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 502
123456 ... 26
następne

Sykta, Izabela; Grzybowski, Michał
Współczesne tendencje w kształtowaniu przestrzeni publicznych w Budapeszcie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kozień-Woźniak, Magdalena; Gierbienis, Marcin; Żuk, Paweł; Kusior, Mikołaj; Owczarek, Eliza; Faron, Aleksandra
Interwencja spowodowana pandemią jako możliwość budowy planu naprawczego dla otoczenia obiektu służby zdrowia w Wieliczce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Petelenz, Marcin
Plany zagospodarowania przestrzennego – szanse czy zagrożenia?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Szczerek, Eliza
Kompozycja urbanistyczna osiedli mieszkaniowych z 2 połowy XX wieku jako wartość zagrożona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Charciarek, Marcin
Dom polski betonowy. Tradycja i innowacja detalu architektonicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2021
Zachariasz, Agata
O projekcie rewaloryzacji parku pałacowego w Kościelcu w Chrzanowie i potencjalnych zagrożeniach genius loci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kozłowski, Tomasz; Początko, Marek
O monumentalizmie – problem stylu i stylowości w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kochel, Laura; Zieliński, Miłosz
Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Mielnik, Anna; Kozłowski, Tomasz
Minimalizm – w obronie istoty architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Ziobro, Anna
Centrum miasta – centrum w sieci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2020
Barnaś, Janusz
Tradycja i nowoczesność w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Sykta, Izabela
Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ amerykańskich światowych wystaw na rozwój i planowanie miast na przykładzie Filadelfii, Buffalo, Saint Louis i Cleveland. Część I. Badania wstępne – rozszerzenie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tota, Paulina
Multisensoryczne przestrzenie nauki i rekreacji dla dzieci – studium przypadku i możliwości aplikacji wniosków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mielnik, Anna
Ijburg – W poszukiwaniu równowagi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Moskiewskie Międzynarodowe Centrum Biznesu – znacząca operacja urbanistyczna Moskwy w kontekście rozwiązań zachodnioeuropejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Duliński, Wojciech
Budynek Dominion Tower w Moskwie jako przykład punktowej ingerencji architektonicznej w istniejącą strukturę urbanistyczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lasiewicz-Sych, Angelika
Wpływ otoczenia na aktywną percepcję budynków - studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Złowodzki, Maciej
O architekturze budynków biur w Moskwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

123456 ... 26
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/