Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 478
123456 ... 24
następne

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Odrestaurowane i nowe hale targowe w miastach europejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Szpakowska-Loranc, Ernestyna
Narratywizm przestrzeni miejskiej w powiązaniu ze sztuką w przestrzeni publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Chmielewski, Wojciech Jan; Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Złowodzki, Maciej
O architekturze Zachodniej Ukrainy w aspekcie estetyczno-wrażeniowym nostalgii historycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Łakomy, Katarzyna
Budownictwo willowe na terenie Katowic po roku 1914 (problemy konserwacji, modernizacji i kontekstu architektoniczno-krajobrazowego)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Sykta, Izabela
Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ amerykańskich światowych wystaw na rozwój i planowanie miast na przykładzie Nowego Jorku i Chicago. Część I – badania wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kozłowski, Tomasz
Piękno a realność architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Zieliński, Miłosz; Kowalski, Przemysław
W stronę piękna architektury, urbanistyki i krajobrazu miasta – wprowadzenie do problematyki tomu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-0038
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Figurska-Dudek, Joanna
Sakralne dziedzictwo architektoniczne Dukli – miasta na Podkarpaciu, wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2019
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Czechowicz, Jacek
Rozbudowa kościoła Karmelitów Bosych w Krakowie w latach 1929-1933 według ówczesnego dziennika prac budowlanych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Rymsza-Mazur, Wojciech
Tożsamość miejsc związanych z austro-węgierskimi założeniami zapleczy militarnych we współczesnej architekturze krajobrazu – projekty, kreacje konserwatorskie, realizacje
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Lenartowicz, J. Krzysztof
Juliusz Żórawski nauczyciel
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Ballenstedt, Janusz
Szkoła Żórawskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Lenartowicz, J. Krzysztof
Janusz Ballenstedt i jego teoria minimum w architekturze
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Kosiński, Wojciech
Włodzimierz Gruszczyński – guru czy geniusz?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Stala, Klaudia
Rola tradycji antycznej w sztuce wczesnośredniowiecznej. Rozważania na temat tożsamości europejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Szwed, Joanna
Nocny obraz miasta Blackpool jako przykład krajobrazu onirycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Złowodzki, Maciej; Zawada-Pęgiel, Katarzyna
O architekturze budynków biur w Oslo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rymsza-Mazur, Wojciech
Tożsamość miejsc związanych z austro-węgierskimi założeniami zapleczy militarnych we współczesnej architekturze krajobrazu – projekty, kreacje konserwatorskie, realizacje
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Sykta, Izabela
Architektura krajobrazu i miejska ekologia jako zrównoważone odpowiedzi na niezrównoważony rozwój Szanghaju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mitkowska, Anna
Krajobrazy średniowiecznej Europy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

123456 ... 24
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/