Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 386
123456 ... 20
następne

Siudut, Janusz; Karczmarczyk, Stanisław; Maślak, Mariusz
Remont konserwatorski kamiennej rzeźby na elewacji frontowej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Matysek, Piotr
Identyfikacja wytrzymałości murów w obiektach mostowych na podstawie badań odwiertów rdzeniowych pobranych z konstrukcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Woźniczka, Piotr
O wpływie wysokiej temperatury na stateczność giętno-skrętną stalowych blachownic ze smukłym środnikiem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Jeziorski, Miłosz; Derkowski, Wit
Wątpliwości dotyczące nośności stropu z płyt kanałowych obciążonego siłą skupioną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Maślak, Mariusz; Stankiewicz, Marek; Zajdel, Paulina
Kruchość wybranych stali konstrukcyjnych po symulowanej ekspozycji pożarowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Zych, Mariusz; Jędrzejewska, Agnieszka
Komentarz do Załącznika D prEN 1992-1-1 w zakresie odkształceń wymuszonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Jędrzejewska, Agnieszka; Zych, Mariusz
Stopień zewnętrznego skrępowania odkształceń wymuszonych w świetle prEN 1992-1-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Pańtak, Marek; Marecik, Kinga
Tłumienie drgań i wybrane metody modyfikacji parametrów dynamicznych stalowych kładek dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Sołtysik, Robert; Brasse, Krystian; Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Kańka, Stanisław
Postęp w technologii wzmacniania gruntu z zastosowaniem kompozytów gruntobetonowych i fibrogruntobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Dudek, Marta; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Sposoby samozaleczania rys w tworzywach cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Badanie odporności betonu na jego odpryskiwanie podczas pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz
Pozostający czas zdatności skorodowanego pasa płaszcza stalowego naziemnego zbiornika paliwowego ‒ wybrane metody oceny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Maślak, Mariusz
Meghalaya – żywe mosty kształtowane w korzeniach figowca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Seruga, Andrzej; Sokal, Piotr
Studium parametryczne wytrzymałości na docisk w konstrukcjach z betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Seruga, Andrzej; Midro, Marcin
Zastosowanie splotów dużej nośności w prefabrykowanych elementach strunobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Jaromska, Ewa; Zych, Mariusz
Analiza szczelności ścian żelbetowych poddanych późnym odkształceniom wymuszonym według wytycznych niemieckich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej
Praktyczne aspekty oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji po nowelizacji normy PN-EN 13791
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Furtak, Kazimierz
Wpływ rodzaju materiału przęseł na szerokość rdzenia sprężystego w gruncie pod stopą fundamentową mostów zintegrowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Zych, Mariusz; Jaromska, Ewa
Wymiarowanie zbrojenia ze względu na szczelność ścian żelbetowych poddanych wczesnym odkształceniom wymuszonym – według wytycznych niemieckich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Maślak, Mariusz
Konferencja naukowa w Kapsztadzie na temat metod obliczeniowych w mechanice i inżynierii lądowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2020
ISSN: 0021-0315

123456 ... 20
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/