betaInżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 337
123456 ... 17
następne

Maślak, Mariusz
Seminarium naukowe w Politechnice Krakowskiej w ramach międzynarodowego projektu badawczego "Grispe Plus"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Rębielak, Janusz
O kształtowaniu systemów konstrukcyjnych lekkich przekryć prętowo-cięgnowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Derkowski, Wit; Skupień, Piotr
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji prefabrykowanych na przykładzie ścian warstwowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Zych, Mariusz
Stopień zewnętrznego skrępowania cylindrycznych segmentów ścian zbiorników żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Hebda, Mariusz
Modelowanie i sprawdzanie stanów granicznych pomostu żelbetowego w mostach kratownicowych z jazdą dołem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kańka, Stanisław; Stryszewska, Teresa
Badania materiałowe w renowacji postindustrialnych kominów murowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pańtak, Marek
O dynamice i kryteriach oceny komfortu użytkowania kładek dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Surma, Mateusz; Derkowski, Wit
Projektowanie stropów prefabrykowanych na wiotkich podporach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Szydłowski, Rafał; Kurzyniec, Kamil
Wpływ gęstości objętościowej lekkiego betonu kruszywowego na parametry wytrzymałościowe i użytkowe stropu płytowo-belkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Woźniczka, Piotr
O wiarygodności komputerowego modelowania rozwoju pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Szydłowski, Rafał; Mieszczak, Małgorzata
O możliwości zastosowania betonu lekkiego w stropach sprężonych dużych rozpiętości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Maślak, Mariusz; Suchodoła, Maciej
O wyznaczaniu temperatury krytycznej stalowych słupów ściskanych ogarniętych pożarem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Płachecki, Marian; Koziński, Krzysztof
Analiza przyczyn dwóch katastrof budowlanych adaptowanych zabytkowych budynków o konstrukcji murowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Flaga, Andrzej; Gwóźdź, Marian; Janowski, Zbigniew; Kawecki, Janusz; Machowski, Andrzej; Wrana, Bogumił
Epilog katastrofy budowlanej pawilonu nr 1 Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pańtak, Marek; Jarek, Bogusław
Charakterystyki dynamiczne kładki dla pieszych z przyczółkami zintegrowanymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Zych, Mariusz
Korekta uproszczonej metody kontroli zarysowania elementów osiowo rozciąganych według PN-EN 1992-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Łątka, Dawid; Matysek, Piotr
Badania konstrukcji murowych in-situ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Maślak, Mariusz; Snela, Małgorzata; Tkaczyk, Anna
Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Woźniczka, Piotr
Modelowanie komputerowe pożaru stalowej hali magazynu surowców wtórnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Gwóźdź, Marian
Problemy utrzymania stalowych konstrukcji budynków głównych i infrastruktury technicznej w krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7

123456 ... 17
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/