Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 400
123456 ... 20
następne

Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof; Skrzypczak, Izabela; Mrówczyńska, Maria; Oleniacz, Grzegorz
Inwentaryzacja obiektu budowlanego z wykorzystaniem technologii Scan-to-BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Zych, Mariusz
Podstawowe zależności opisujące minimalny stopień zbrojenia według projektu nowelizacji zaleceń normowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Maślak, Mariusz; Stankiewicz, Marek; Woźniczka, Piotr; Zajdel, Paulina
Badania popożarowej wytrzymałości stali S355J2+N
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Woźniczka, Piotr
Badania eksperymentalne stalowych zakładkowych połączeń na śruby z iniekcją
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kawecki, Janusz; Tatara, Tadeusz
Procedury uwzględniania wpływu drgań komunikacyjnych na budynki eksploatowane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Tatara, Tadeusz
Profesor Janusz Kawecki – na Jubileusz 80-lecia urodzin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Zych, Mariusz
Metoda uproszczona sprawdzania stanu granicznego zarysowania od obciążeń zewnętrznych i wymuszonych w projekcie nowelizacji zaleceń normowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Pańtak, Marek
Wybrane charakterystyki dynamiczne kładek dla pieszych z pomostami z betonu UHPC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Dudek, Marta; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Dobór nośnika i środka leczniczego do autonomicznego zaleczania rys w tworzywach cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Siudut, Janusz; Karczmarczyk, Stanisław; Maślak, Mariusz
Remont konserwatorski kamiennej rzeźby na elewacji frontowej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Matysek, Piotr
Identyfikacja wytrzymałości murów w obiektach mostowych na podstawie badań odwiertów rdzeniowych pobranych z konstrukcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Woźniczka, Piotr
O wpływie wysokiej temperatury na stateczność giętno-skrętną stalowych blachownic ze smukłym środnikiem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Jeziorski, Miłosz; Derkowski, Wit
Wątpliwości dotyczące nośności stropu z płyt kanałowych obciążonego siłą skupioną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Maślak, Mariusz; Stankiewicz, Marek; Zajdel, Paulina
Kruchość wybranych stali konstrukcyjnych po symulowanej ekspozycji pożarowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2022
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Zych, Mariusz; Jędrzejewska, Agnieszka
Komentarz do Załącznika D prEN 1992-1-1 w zakresie odkształceń wymuszonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Jędrzejewska, Agnieszka; Zych, Mariusz
Stopień zewnętrznego skrępowania odkształceń wymuszonych w świetle prEN 1992-1-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Pańtak, Marek; Marecik, Kinga
Tłumienie drgań i wybrane metody modyfikacji parametrów dynamicznych stalowych kładek dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Sołtysik, Robert; Brasse, Krystian; Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Kańka, Stanisław
Postęp w technologii wzmacniania gruntu z zastosowaniem kompozytów gruntobetonowych i fibrogruntobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Dudek, Marta; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Sposoby samozaleczania rys w tworzywach cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Badanie odporności betonu na jego odpryskiwanie podczas pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40

123456 ... 20
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/