Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jędrzejewska, Agnieszka; Zych, Mariusz

Stopień zewnętrznego skrępowania odkształceń wymuszonych w świetle prEN 1992-1-1

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Degree of external restraint of imposed strain in the view of a new Draft of EN 1992-1-1
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 77, Nr 11-12
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 553-561
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 561
Bibliografia (liczba pozycji) 27
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 512
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Stopień zewnętrznego skrępowania odkształceń wymuszonych w świetle prEN 1992-1-1 / Agnieszka Jędrzejewska, Mariusz Zych // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, R. 77, Nr 11-12, s. 553-561 : rys., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stopień skrępowania, odkształcenia wymuszone, dojrzewający beton
Abstrakt Przedstawiono wybrane metody wyznaczania współczynnika skrępowania wraz z komentarzem oraz oceną ich zastosowania w świetle nowego Draftu Eurokodu 2 (prEN 1992-1-1), który wprowadza możliwość oceny ryzyka zarysowania oraz model obliczania szerokości rys od odkształceń wymuszonych.

The paper concisely presents the summary of chosen methods for determination of the restraint factor with a commentary of the authors, and evaluation of their applicability in the view of a new Draft of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/