Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maślak, Mariusz; Stankiewicz, Marek; Zajdel, Paulina

Kruchość wybranych stali konstrukcyjnych po symulowanej ekspozycji pożarowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The brittleness of selected structural steel grades specified after a simulated fire exposure
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 78, Nr 5-6
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 232-239
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 238-239
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 198
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Kruchość wybranych stali konstrukcyjnych po symulowanej ekspozycji pożarowej / Mariusz Maślak, Marek Stankiewicz, Paulina Zajdel // Inżynieria i Budownictwo. – 2022, R. 78, Nr 5-6, s. 232-239 : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stal konstrukcyjna, pożar, kruchość stali
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań odporności wybranych stali stosowanych w budownictwie, poddanych wcześniejszej symulowanej ekspozycji pożarowej, na inicjowanie w nich, a następnie na ewentualną propagację ... więcej

The results of a few resistance tests to initiation and then to possible propagation of brittle cracks carried out for selected steel grades used in the construction industry, subjected to prior simulated ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/