Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Siudut, Janusz; Karczmarczyk, Stanisław; Maślak, Mariusz

Remont konserwatorski kamiennej rzeźby na elewacji frontowej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Conservation renovation of the stone sculpture on the front elevation of the Juliusz Słowacki Theater in Cracow
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 78, Nr 9-10
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 416-420
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 420
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz pol. s. II okł., ang. s. 374
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Remont konserwatorski kamiennej rzeźby na elewacji frontowej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie / Janusz Siudut, Stanisław Karczmarczyk, Mariusz Maślak // Inżynieria i Budownictwo. – 2022, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kamienna rzeźba, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, remont, konserwacja
Abstrakt
Zaprezentowano i przedyskutowano przyczyny oderwania się fragmentu kamiennej rzeźby będącej personifikacją Komedii od ściany elewacji frontowej budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. ... więcej

The reasons for the detachment of a fragment of a stone sculpture, which is the personification of Comedy, from the front elevation wall of the Juliusz Słowacki Theater in Cracow are presented and discussed ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/