Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pańtak, Marek

Wybrane charakterystyki dynamiczne kładek dla pieszych z pomostami z betonu UHPC

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Selected dynamic characteristics of footbridges with deck made of UHPC concrete
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 78, Nr 11-12
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 568-573
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 573
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol. s. II okł., ang. s. 466
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wybrane charakterystyki dynamiczne kładek dla pieszych z pomostami z betonu UHPC / Marek Pańtak // Inżynieria i Budownictwo. – 2022, R. 78, Nr 11-12, s. 568-573 : fot., rys. – Bibliogr. 32 poz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kładki dla pieszych, mosty dla pieszych, dynamika, drgania, tłumienie, beton UHPC

footbridges, pedestrian bridges, dynamics, vibration, damping, UHPC
Abstrakt W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki oraz wyniki badań i analiz dynamicznych dwóch kładek dla pieszych wzniesionych z wykorzystaniem betonu UHPC. Zobrazowano wpływ wykorzystania betonu UHPC na parametry dynamiczne kładek dla pieszych.

The article presents selected characteristics and the results of dynamic tests and analyses of two footbridges built with the use of UHPC concrete. The influence of the use of UHPC concrete on the dynamic parameters of footbridges was depicted.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/