Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jeziorski, Miłosz; Derkowski, Wit

Wątpliwości dotyczące nośności stropu z płyt kanałowych obciążonego siłą skupioną

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Doubts about capacity of hollow core slab field subjected to point loading
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 78, Nr 5-6
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 263-268
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 267-268
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 198
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wątpliwości dotyczące nośności stropu z płyt kanałowych obciążonego siłą skupioną / Miłosz Jeziorski, Wit Derkowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2022, R. 78, Nr 5-6, s. 263-268 : rys., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nośność, strop, płyty kanałowe, hollow-core, normy
Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane aspekty projektowania stropów z płyt HC, obciążonych siłą skupioną, w świetle obowiązującej normy EN 1168 oraz licznych publikacji. Przeprowadzono analizę porównawczą, ... więcej

The article presents selected aspects related to the design of hollow core slab units that are able to distribute concentrated loading to adjacent slabs. Provisions of EN 1168 as well as literature are ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/