Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sołtysik, Robert; Brasse, Krystian; Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Kańka, Stanisław

Postęp w technologii wzmacniania gruntu z zastosowaniem kompozytów gruntobetonowych i fibrogruntobetonowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Advances in soil strengthening technology with the use of soil-concrete and fibre-reinforced-soil-concrete
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 77, Nr 7
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 351-355
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 355
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang. s. 292
ISSN 0021-0315
Uwagi Zeszyt dedykowany Profesorowi Wiesławowi Kurdowskiemu
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Postęp w technologii wzmacniania gruntu z zastosowaniem kompozytów gruntobetonowych i fibrogruntobetonowych / Robert Sołtysik, Krystian Brasse, Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb, Stanisław Kańka // Inżynieria ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gruntobeton, fibrogruntobeton
Abstrakt
Przedstawiono nowoczesne, stosowane w praktyce inżynierskiej, metody wgłębnego mieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym, w których wyniku powstaje gruntobeton bądź w przypadku dodatku włókien ... więcej

The paper deals with used in engineering practice, a modern methods of deep mixing of native soil with cement paste, as a result of which a composite named soil-concrete is formed. On the other hand, in ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/