Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 362
poprzednie
1234567891011 ... 19
następne

Maślak, Mariusz
O wymaganej odporności ogniowej obudowy drogowych tuneli komunikacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Ginda, Grzegorz
Konferencje w Londynie i Erywaniu na temat projektowania konstrukcji zintegrowanego z oceną niezawodności i ryzyka zawodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Pazdanowski, Michał
Konferencja naukowa w Nankinie dotycząca rozwoju konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
Gwóźdź, Marian; Żwirek, Paweł
Statystyczna ocena wytrzymałości blach i kształtowników walcowanych na gorąco
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Krajewski, Piotr; Janowski, Zbigniew
Wpływ wykończenia grzbietu sklepienia na pracę i nośność układu zasypka-sklepienie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz
Wybrane problemy konstrukcyjno-technologiczne podłóg przemysłowych z betonu sprężonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
Oszacowanie nośności granicznej ramy stalowej w pożarze rozwiniętym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Rębielak, Janusz
Koncepcja systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Maślak, Mariusz
Kultura i zrównoważony rozwój – tydzień konstrukcji stalowych w Stambule
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Flaga, Andrzej
VI sympozjum międzynarodowe "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi. Obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Gwóźdź, Marian; Żwirek, Paweł
Weryfikacja statystyczna współczynników częściowych nośności blach cienkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Matysek, Piotr; Witkowski, Michał
Badania porównawcze wytrzymałości na ściskanie cegieł ceramicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Naruszenie wymagań dotyczących zapewnienia ludziom w budynku niezbędnego komfortu wibracyjnego jako stan zagrożenia awaryjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Rębielak, Janusz
Koncepcje prętowo-cięgnowych systemów przekryć dachowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Maślak, Mariusz; Litwin, Małgorzata
Podatność stalowego węzła belka – słup w temperaturze pożarowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Machowski, Andrzej; Żwirek, Paweł
Analiza tolerancji niepionowości słupów w stalowych szkieletach hal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Rębielak, Janusz
Oblicza dawnej oraz współczesnej architektury i inżynierii Iranu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Maślak, Mariusz
Siła osiowa w belce z ograniczoną możliwością termicznego wydłużenia w wyjątkowej sytuacji pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Maślak, Mariusz
Międzynarodowa konferencja na temat zachowania się konstrukcji w warunkach pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Gwóźdź, Marian; Suchodoła, Maciej
Badania doświadczalne i modelowanie numeryczne nośności węzłów pośrednich stalowej powłoki prętowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009

poprzednie
1234567891011 ... 19
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/