Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 370
poprzednie
1234567891011 ... 19
następne

Machowski, Andrzej; Kuchta, Krzysztof
Analiza jakościowa w ocenie interakcyjnych formuł nośności słupów według PN-EN 1993-1-1 i PN-B-03200:1990
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Kuchta, Krzysztof; Tylek, Izabela
Konferencja naukowa w Miszkolcu na temat projektowania, wykonania i ekonomii konstrukcji metalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Seręga, Szymon; Płachecki, Marian
Nieliniowa analiza nośności powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej z uwzględnieniem nowych wymagań normowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Seruga, Andrzej; Midro, Marcin
Most na rzece Dunajec po 80 latach eksploatacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych żywicą polikarboksylową poddanych działaniu mikroorganizmów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Tatara, Tadeusz; Kuboń, Piotr
Prognoza poziomu drgań gruntu w związku z planowaną linią tramwajową w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Giżejowski, Marian; Goliger, Adam; Maślak, Mariusz
Konferencja naukowa SEMC 2013 w Kapsztadzie i współpraca badawcza z CSIR w Pretorii w Republice Południowej Afryki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz
O wymaganej odporności ogniowej obudowy drogowych tuneli komunikacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Ginda, Grzegorz
Konferencje w Londynie i Erywaniu na temat projektowania konstrukcji zintegrowanego z oceną niezawodności i ryzyka zawodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Pazdanowski, Michał
Konferencja naukowa w Nankinie dotycząca rozwoju konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Gwóźdź, Marian; Żwirek, Paweł
Statystyczna ocena wytrzymałości blach i kształtowników walcowanych na gorąco
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Krajewski, Piotr; Janowski, Zbigniew
Wpływ wykończenia grzbietu sklepienia na pracę i nośność układu zasypka-sklepienie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz
Wybrane problemy konstrukcyjno-technologiczne podłóg przemysłowych z betonu sprężonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
Oszacowanie nośności granicznej ramy stalowej w pożarze rozwiniętym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Rębielak, Janusz
Koncepcja systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
Maślak, Mariusz
Kultura i zrównoważony rozwój – tydzień konstrukcji stalowych w Stambule
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 0021-0315
Flaga, Andrzej
VI sympozjum międzynarodowe "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi. Obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 0021-0315
Gwóźdź, Marian; Żwirek, Paweł
Weryfikacja statystyczna współczynników częściowych nośności blach cienkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 0021-0315
Matysek, Piotr; Witkowski, Michał
Badania porównawcze wytrzymałości na ściskanie cegieł ceramicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 0021-0315
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Naruszenie wymagań dotyczących zapewnienia ludziom w budynku niezbędnego komfortu wibracyjnego jako stan zagrożenia awaryjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2011
ISSN: 0021-0315

poprzednie
1234567891011 ... 19
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/