Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 362
poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 19
następne

Libura, Stanisław
O 50 latach działalności w dziedzinie konstrukcji sprężonych w Politechnice Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Janowski, Zbigniew; Seręga, Szymon
Nowa uproszczona metoda określania nośności ogniowej elementów żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Flaga, Andrzej
Normowe ujęcia obliczeniowe oddziaływania porywistego wiatru na obiekty budowlane i konstrukcje
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Dyduch, Krzysztof; Płachecki, Marian
Metody wzmocnienia przez sprężenie zbiorników żelbetowych na ciecze i materiały sypkie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Zdeb, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Wpływ warunków dojrzewania i dodatku włókien stalowych na wytrzymałość betonu z proszków reaktywnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Dyduch, Krzysztof; Sieńko, Rafał
Stany graniczne pasów dolnych kablobetonowych dźwigarów dachowych KBOS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Dulińska, Joanna; Kalabińska, Joanna
Wpływ nierównomierności wymuszenia kinematycznego na odpowiedź dynamiczną niektórych budowli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Tatara, Tadeusz
Sympozjum na temat stosowania skal GSI
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Byrdy, Aleksander
Wpływ dodatkowego zbrojenia przęsłowego na nośność stropów zespolonych betonowanych na blachach stalowych FLORSTROP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Domański, Tomasz; Maślak, Mariusz
Konferencja międzynarodowa w Miszkolcu na temat projektowania i optymalizacji spawanych konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Seruga, Andrzej
Kołowe zbiorniki prefabrykowane na wodę sprężone cięgnami zewnętrznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Fiertak, Maria; Stryszewska, Teresa
Właściwości ochronne otuliny ze spoiw trójskładnikowych w warunkach przyspieszonej karbonatyzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Mendera, Zbigniew; Boryczko, Mirosław
Warunki nośności i sztywności stalowych powłok walcowych w świetle Eurokodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Kimbar, Grzegorz; Flaga, Andrzej
Problemy i metody symulacji obciążenia śniegiem w badaniach modelowych w tunelu aerodynamicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Tatara, Tadeusz; Kuboń, Piotr
Właściwości dynamiczne ochronnego obwałowania zbiornika odpadów poflotacyjnych poddanego wstrząsom górniczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Tatara, Tadeusz; Wojtasiewicz, Maciej
Analiza statyczna i dynamiczna stalowych wież wyciągowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz; Stankiewicz, Marek
Degradacja właściwości stali w skorodowanych blachach płaszczy naziemnych zbiorników na paliwa płynne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Ligęza, Wiesław
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Antoniego Stachowicza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Maślak, Mariusz
Ocena odporności ogniowej stalowych słupów ściskanych osiowo. Przykłady obliczeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Laskowski, Henryk; Mikulski, Leszek
Optymalne kształtowanie konstrukcji w kategoriach teorii sterowania na przykładzie belki zespolonej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005

poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 19
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/