Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 400
poprzednie
23456789101112 ... 20
następne

Gaca, Stanisław; Kieć, Mariusz; Zielinkiewicz, Arkadiusz
Wpływ infrastruktury drogowej na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach nocnych ograniczeń widoczności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Hebda, Mariusz ; Furtak, Kazimierz
Analiza przyczyn zarysowania płyty stropowej tunelu wskutek oddziaływań termicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał
Pomiary odkształceń konstrukcji czujnikami strunowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Dyduch, Krzysztof; Płachecki, Marian; Sieńko, Rafał
Wzmocnienie żelbetowej komory fermentacyjnej ZKF i odbudowa jej przekrycia stożkowego po wybuchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Flaga, Andrzej; Bosak, Grzegorz
Monitoring przekrycia Stadionu Miejskiego w Poznaniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Machowski, Andrzej; Kuchta, Krzysztof
Analiza jakościowa w ocenie interakcyjnych formuł nośności słupów według PN-EN 1993-1-1 i PN-B-03200:1990
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Kuchta, Krzysztof; Tylek, Izabela
Konferencja naukowa w Miszkolcu na temat projektowania, wykonania i ekonomii konstrukcji metalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Seręga, Szymon; Płachecki, Marian
Nieliniowa analiza nośności powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej z uwzględnieniem nowych wymagań normowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Seruga, Andrzej; Midro, Marcin
Most na rzece Dunajec po 80 latach eksploatacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych żywicą polikarboksylową poddanych działaniu mikroorganizmów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Tatara, Tadeusz; Kuboń, Piotr
Prognoza poziomu drgań gruntu w związku z planowaną linią tramwajową w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Giżejowski, Marian; Goliger, Adam; Maślak, Mariusz
Konferencja naukowa SEMC 2013 w Kapsztadzie i współpraca badawcza z CSIR w Pretorii w Republice Południowej Afryki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz
O wymaganej odporności ogniowej obudowy drogowych tuneli komunikacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Ginda, Grzegorz
Konferencje w Londynie i Erywaniu na temat projektowania konstrukcji zintegrowanego z oceną niezawodności i ryzyka zawodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Maślak, Mariusz; Pazdanowski, Michał
Konferencja naukowa w Nankinie dotycząca rozwoju konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Gwóźdź, Marian; Żwirek, Paweł
Statystyczna ocena wytrzymałości blach i kształtowników walcowanych na gorąco
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Krajewski, Piotr; Janowski, Zbigniew
Wpływ wykończenia grzbietu sklepienia na pracę i nośność układu zasypka-sklepienie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz
Wybrane problemy konstrukcyjno-technologiczne podłóg przemysłowych z betonu sprężonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
Oszacowanie nośności granicznej ramy stalowej w pożarze rozwiniętym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315
Rębielak, Janusz
Koncepcja systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2012
ISSN: 0021-0315

poprzednie
23456789101112 ... 20
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/