Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 362
poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 19
następne

Murzewski, Janusz
Projektowanie masztów stalowych według normy PN-B-03204:2002
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Libura, Stanisław
Wybrane problemy sprężania i wzmacniania przez sprężenie żelbetowych silosów i zbiorników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Ciesielski, Roman
Motywy inżynieryjne w filatelistyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Flaga, Kazimierz; Pańtak, Marek
Ryzyko zarysowania płyt pomostów konstrukcji zespolonych betonowo-stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Piasek, Zbigniew; Siejka, Monika
O metodach wycen nieruchomości w Polsce i za granicą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Maślak, Mariusz
Prosty sposób szacowania odporności pożarowej elementów konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Kowalska, Alicja
Prognozowanie podstawowej częstotliwości drgań własnych i współczynnika tłumienia budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Maślak, Mariusz
Wpływ gradientu temperatury na nośność przekroju stalowej belki stropowej w pożarze rozwiniętym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
Gwóźdź, Marian
Niektóre problemy nośności i remontów stalowych galerii powłokowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
Fiszer, Paweł; Gwóźdź, Marian
Charakterystyki sztywności lekkiej obudowy szkieletów stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Stan zagrożenia i jego likwidacja w konstrukcji budynku wielkopłytowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
Seruga, Andrzej
Projektowanie prefabrykowanych betonowych zbiorników cylindrycznych na ciecze sprężonych cięgnami bezprzyczepnościowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
Dyduch, Krzysztof
Wybrane problemy obliczeń konstrukcji sprężonych w ujęciu normy PN-B-03264 : 1999 i w świetle Eurokodu 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Jamroży, Zygmunt
Przyczynek do udoskonalania drutobetonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Grabacki, Jan; Marzec, Paweł
O projekcie konstrukcji przekrycia nowego stadionu "Wisły" w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Furtak, Kazimierz
O przyczynach uszkodzeń i koncepcji wzmocnienia żelbetowych belek mostowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Uszkodzenia złączy w ścianach osłonowych budynków wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Ciesielski, Roman
Formuły sumacyjne w analizie dynamicznej budowli metodą odpowiedzi modalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Stachowicz, Antoni; Kram, Dorota
Obliczanie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych z drewna w kontekście PrPN-B-03150 oraz Eurokodu 5
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
Więckowski, Andrzej
Efektywność stosowania okiennej wielozasłony termoizolacyjnej MO3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000

poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 19
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/