Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 370
poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 19
następne

Tatara, Tadeusz
Badanie skuteczności dynamicznej nowego rozwiązania ułożenia torów tramwajowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz
Modelowanie przebiegu pożaru w ocenie nośności pożarowej elementów konstrukcji budowlanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2004
ISSN: 0021-0315
Chudyba, Krzysztof
IV Międzynarodowa konferencja naukowa "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures" (Kraków, 5-7 czerwca 2002r.)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Mendera, Zbigniew
W sprawie interpretacji współczynnika aerodynamicznego działania wiatru na budowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Ciesielski, Roman
Superpozycja równoczesnego działania drgań mechanicznych i akustycznych w aspekcie szkodliwości wpływu na ludzi znajdujących się w budynkach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Flaga, Andrzej
Sesja naukowa dotycząca propozycji budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii w Tarnowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Murzewski, Janusz
Procedury komputerowe obliczeń nośności ściskanych elementów żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Mierzwa, Janusz; Kon, Edward
Nowa norma PN-EN 206-1:2003 dotycząca betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Murzewski, Janusz
Projektowanie masztów stalowych według normy PN-B-03204:2002
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Libura, Stanisław
Wybrane problemy sprężania i wzmacniania przez sprężenie żelbetowych silosów i zbiorników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Ciesielski, Roman
Motywy inżynieryjne w filatelistyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Flaga, Kazimierz; Pańtak, Marek
Ryzyko zarysowania płyt pomostów konstrukcji zespolonych betonowo-stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Piasek, Zbigniew; Siejka, Monika
O metodach wycen nieruchomości w Polsce i za granicą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Maślak, Mariusz
Prosty sposób szacowania odporności pożarowej elementów konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Kowalska, Alicja
Prognozowanie podstawowej częstotliwości drgań własnych i współczynnika tłumienia budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz
Wpływ gradientu temperatury na nośność przekroju stalowej belki stropowej w pożarze rozwiniętym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2002
ISSN: 0021-0315
Gwóźdź, Marian
Niektóre problemy nośności i remontów stalowych galerii powłokowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2002
ISSN: 0021-0315
Fiszer, Paweł; Gwóźdź, Marian
Charakterystyki sztywności lekkiej obudowy szkieletów stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0021-0315
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Stan zagrożenia i jego likwidacja w konstrukcji budynku wielkopłytowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0021-0315
Seruga, Andrzej
Projektowanie prefabrykowanych betonowych zbiorników cylindrycznych na ciecze sprężonych cięgnami bezprzyczepnościowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2001

poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 19
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/