Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 377
poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 19
następne

Dyduch, Krzysztof; Sieńko, Rafał
Stany graniczne pasów dolnych kablobetonowych dźwigarów dachowych KBOS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Dulińska, Joanna; Kalabińska, Joanna
Wpływ nierównomierności wymuszenia kinematycznego na odpowiedź dynamiczną niektórych budowli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Tatara, Tadeusz
Sympozjum na temat stosowania skal GSI
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Byrdy, Aleksander
Wpływ dodatkowego zbrojenia przęsłowego na nośność stropów zespolonych betonowanych na blachach stalowych FLORSTROP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
ISSN: 0021-0315
Domański, Tomasz; Maślak, Mariusz
Konferencja międzynarodowa w Miszkolcu na temat projektowania i optymalizacji spawanych konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Seruga, Andrzej
Kołowe zbiorniki prefabrykowane na wodę sprężone cięgnami zewnętrznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Fiertak, Maria; Stryszewska, Teresa
Właściwości ochronne otuliny ze spoiw trójskładnikowych w warunkach przyspieszonej karbonatyzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Mendera, Zbigniew; Boryczko, Mirosław
Warunki nośności i sztywności stalowych powłok walcowych w świetle Eurokodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
ISSN: 0021-0315
Kimbar, Grzegorz; Flaga, Andrzej
Problemy i metody symulacji obciążenia śniegiem w badaniach modelowych w tunelu aerodynamicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Tatara, Tadeusz; Kuboń, Piotr
Właściwości dynamiczne ochronnego obwałowania zbiornika odpadów poflotacyjnych poddanego wstrząsom górniczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2008
Tatara, Tadeusz; Wojtasiewicz, Maciej
Analiza statyczna i dynamiczna stalowych wież wyciągowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2007
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz; Stankiewicz, Marek
Degradacja właściwości stali w skorodowanych blachach płaszczy naziemnych zbiorników na paliwa płynne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2007
ISSN: 0021-0315
Ligęza, Wiesław
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Antoniego Stachowicza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2007
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz
Ocena odporności ogniowej stalowych słupów ściskanych osiowo. Przykłady obliczeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2006
ISSN: 0021-0315
Laskowski, Henryk; Mikulski, Leszek
Optymalne kształtowanie konstrukcji w kategoriach teorii sterowania na przykładzie belki zespolonej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 0021-0315
Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej
Porównanie odpowiedzi różnych masztów z odciągami na działanie wiatru według teorii quasi-ustalonej i Eurokodu 3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 0021-0315
Flaga, Andrzej; Lipecki, Tomasz
Implementacja numeryczna własnego modelu wzbudzenia wirowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz
Ocena odporności ogniowej stalowych słupów ściskanych osiowo – podstawy teoretyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 0021-0315
Gwóźdź, Marian
Nośność przekrojów aluminiowych w ujęciu Eurokodu 9
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 0021-0315
Suchodoła, Maciej; Gwóźdź, Marian
Badania doświadczalne nośności granicznej stalowych blach łukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2005
ISSN: 0021-0315

poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 19
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/