Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 362
poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 19
następne

Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej
Porównanie odpowiedzi różnych masztów z odciągami na działanie wiatru według teorii quasi-ustalonej i Eurokodu 3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Flaga, Andrzej; Lipecki, Tomasz
Implementacja numeryczna własnego modelu wzbudzenia wirowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Maślak, Mariusz
Ocena odporności ogniowej stalowych słupów ściskanych osiowo – podstawy teoretyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Gwóźdź, Marian
Nośność przekrojów aluminiowych w ujęciu Eurokodu 9
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Suchodoła, Maciej; Gwóźdź, Marian
Badania doświadczalne nośności granicznej stalowych blach łukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Dulińska, Joanna
Badania odpowiedzi dynamicznej konstrukcji wiaduktu kamiennego na nierównomierne wymuszenie kinematyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Maciąg, Edward
Ocena szkodliwości drgań budynków od wstrząsów górniczych na podstawie drgań ich fundamentów czy drgań gruntu?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Kawecki, Janusz
Rola badań doświadczalnych w diagnostyce dynamicznej obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Flaga, Andrzej; Bosak, Grzegorz; Pańtak, Marek
Analiza drgań kładki dla pieszych projektowanej w Katowicach, spowodowanych przez ludzi w różnych warunkach ich aktywności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Laskowski, Henryk; Mikulski, Leszek
Optymalne kształtowanie stalowej ramy portalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Piekarczyk, Marek; Pięciorak, Edyta
O zastosowaniach kształtowników profilowanych na zimno jako podstawowych elementów nośnych w halach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz; Chełmecki, Jarosław
Badania drgań gruntu i niskich budynków od wpływu komunikacji miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Tatara, Tadeusz
Badanie skuteczności dynamicznej nowego rozwiązania ułożenia torów tramwajowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
Maślak, Mariusz
Modelowanie przebiegu pożaru w ocenie nośności pożarowej elementów konstrukcji budowlanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
Chudyba, Krzysztof
IV Międzynarodowa konferencja naukowa "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures" (Kraków, 5-7 czerwca 2002r.)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Mendera, Zbigniew
W sprawie interpretacji współczynnika aerodynamicznego działania wiatru na budowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Ciesielski, Roman
Superpozycja równoczesnego działania drgań mechanicznych i akustycznych w aspekcie szkodliwości wpływu na ludzi znajdujących się w budynkach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Flaga, Andrzej
Sesja naukowa dotycząca propozycji budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii w Tarnowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Murzewski, Janusz
Procedury komputerowe obliczeń nośności ściskanych elementów żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Mierzwa, Janusz; Kon, Edward
Nowa norma PN-EN 206-1:2003 dotycząca betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003

poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 19
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/