Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 377
poprzednie
1 ... 678910111213141516 ... 19
następne

Maślak, Mariusz
Prosty sposób szacowania odporności pożarowej elementów konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
Kowalska, Alicja
Prognozowanie podstawowej częstotliwości drgań własnych i współczynnika tłumienia budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2003
ISSN: 0021-0315
Maślak, Mariusz
Wpływ gradientu temperatury na nośność przekroju stalowej belki stropowej w pożarze rozwiniętym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2002
ISSN: 0021-0315
Gwóźdź, Marian
Niektóre problemy nośności i remontów stalowych galerii powłokowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2002
ISSN: 0021-0315
Fiszer, Paweł; Gwóźdź, Marian
Charakterystyki sztywności lekkiej obudowy szkieletów stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0021-0315
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Stan zagrożenia i jego likwidacja w konstrukcji budynku wielkopłytowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2001
ISSN: 0021-0315
Seruga, Andrzej
Projektowanie prefabrykowanych betonowych zbiorników cylindrycznych na ciecze sprężonych cięgnami bezprzyczepnościowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2001
Dyduch, Krzysztof
Wybrane problemy obliczeń konstrukcji sprężonych w ujęciu normy PN-B-03264 : 1999 i w świetle Eurokodu 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Jamroży, Zygmunt
Przyczynek do udoskonalania drutobetonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Grabacki, Jan; Marzec, Paweł
O projekcie konstrukcji przekrycia nowego stadionu "Wisły" w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Furtak, Kazimierz
O przyczynach uszkodzeń i koncepcji wzmocnienia żelbetowych belek mostowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Uszkodzenia złączy w ścianach osłonowych budynków wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Ciesielski, Roman
Formuły sumacyjne w analizie dynamicznej budowli metodą odpowiedzi modalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Stachowicz, Antoni; Kram, Dorota
Obliczanie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych z drewna w kontekście PrPN-B-03150 oraz Eurokodu 5
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
ISSN: 0021-0315
Więckowski, Andrzej
Efektywność stosowania okiennej wielozasłony termoizolacyjnej MO3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Libura, Stanisław
Wyniki badań oraz doświadczenia z realizacji sprężonych konstrukcji inżynierskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Klasztorny, Marian; Rakowski, Gustaw; Waszczyszyn, Zenon
Mechanika materiałów i konstrukcji na tle seminarium pt. "Mechanika konstrukcji w przedmiotach zawodowych"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz
Interakcja układu budynek-podłoże, podlegającego drganiom spowodowanym odstrzałami w kamieniołomach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Matysek, Piotr
Smukłości graniczne ścian murowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000
Flaga, Kazimierz
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2000

poprzednie
1 ... 678910111213141516 ... 19
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/