Inżynieria i Budownictwo


Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
ISSN 0021-0315
Uwagi Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Skrót Inż. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 362
poprzednie
12345678 ... 19
następne

Maślak, Mariusz; Snela, Małgorzata; Tkaczyk, Anna
Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Woźniczka, Piotr
Modelowanie komputerowe pożaru stalowej hali magazynu surowców wtórnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Gwóźdź, Marian
Problemy utrzymania stalowych konstrukcji budynków głównych i infrastruktury technicznej w krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Dyba, Marcin
Analiza mechanizmów zniszczenia strefy przypodporowej przy ścinaniu w belkach strunobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Szymańska-Stachura, Aneta
O połączeniach w konstrukcjach stalowych odpornych na obciążenia dynamiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Hojdys, Łukasz; Janowski, Zbigniew; Krajewski, Piotr
O zastosowaniu materiałów kompozytowych do wzmacniania sklepień
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Derkowski, Wit
O skuteczności stosowania kompozytów FRP do wzmacniania konstrukcji poddanych cyklicznym obciążeniom
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Kisała, Dawid
Analiza numeryczna belki strunobetonowej o prostokątnym przekroju poprzecznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Maślak, Mariusz
Konferencja naukowa "Nordic Steel Construction Conference 2015" w Tampere, w Finlandii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof; Kamisiński, Tadeusz
Obciążenie akustyczne konstrukcji obiektu zabytkowego na przykladzie sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Zbigniew Mendera; Suchodoła, Maciej
Statystyczne podstawy określania współczynników częściowych do nośności przekroju elementów konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Maślak, Mariusz
VIII międzynarodowa konferencja naukowa w Lizbonie na temat rozwoju konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Gwóźdź, Marian; Szymańska-Stachura, Aneta
Modelowanie stalowych silosów kołowo-symetrycznych z blach cienkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Domański, Tomasz
Zasady projektowania belek drewnianych o przekroju złożonym według PN-EN 1990 i PN-EN 1995-1-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Gwoździewicz, Piotr; Derkowski, Wit
O kształceniu studentów wydziałów budowlanych w zakresie konstrukcji sprężonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Pańtak, Marek
Drgania jako stan graniczny użytkowalności kładek dla pieszych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Hebda, Mariusz; Olsza, Kamil
Wpływ podatności posadowienia na pracę betonowych mostów łukowych z jazdą górą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Żwirek, Paweł
Zagadnienia kształtowania konstrukcji stalowej dachów o złożonej geometrii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Machowski, Andrzej; Żwirek, Paweł
Relacja między eurokodowym wskaźnikiem bezpieczeństwa a współczynnikami częściowymi do nośności i efektów oddziaływań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Zych, Mariusz
Obliczanie zarysowania ścian zbiorników żelbetowych według PN-EN 1992-3 w aspekcie zmiennej temperatury otoczenia w okresie dojrzewania betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7

poprzednie
12345678 ... 19
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/