Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudek, Marta; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław

Sposoby samozaleczania rys w tworzywach cementowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Methods of self-healing of cracks in cement materials
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 77, Nr 7
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 345-348
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 348
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang. na str. 292
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Sposoby samozaleczania rys w tworzywach cementowych / Marta Dudek, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, R. 77, Nr 7, s. 345-348 : fot., rys., schem. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tworzywa sztuczne, trwałość materiału, rysy, uszkodzenia, cement
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienie samoleczenia tworzyw cementowych. Jest to proces polegający na niwelowaniu uszkodzeń. W przypadku materiałów cementowych dotyczy zamykania powstałych rys. Wyróżnia się ... więcej

The article presents the issue of self-healing of cement materials. It is a process of repairing damage. In the case of cement materials, it concerns closing the cracks that have been formed. There are ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/