Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniczka, Piotr

Badania eksperymentalne stalowych zakładkowych połączeń na śruby z iniekcją

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Tytuł równoległy Experimental study of steel double-lap shear joints with resin-injected bolts
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Data wydania 2023
Język polski
Numeracja R. 79, nr 9-10
Zakres stron 498-502
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 502
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0021-0315
Nazwa konferencji XII Konferencja Naukowa "Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych i Zespolonych"
12th Scientific Conference Connections and Joints in Metal and Composite Structures
Miejsce konferencji Rzeszów-Bezmiechowa
Data konferencji 12-14.10.2023
DOI 10.5604/01.3001.0053.8875
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania eksperymentalne stalowych zakładkowych połączeń na śruby z iniekcją = Experimental study of steel double-lap shear joints with resin-injected bolts / Piotr Woźniczka // Inżynieria i Budownictwo. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe śruby z iniekcją, żywica epoksydowa, nośność na poślizg, połączenie śrubowe

resin-injected bolts, epoxy resin, slip resistance, bolted connection
Abstrakt
Przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych stalowych zakładkowych połączeń na śruby z iniekcją. Przeprowadzone badania obejmowały swoim zakresem 9 połączeń na śruby M16 kl. 8.8. Próbki ... więcej

Selected results of experimental tests of steel double-lap shear joints with resin-injected bolts are presented. The test carried out covered 9 specimens with M16 class 8.8 bolts. Specimens were made in ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/