Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudek, Marta; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław

Dobór nośnika i środka leczniczego do autonomicznego zaleczania rys w tworzywach cementowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Selection of tubes and a healing agent for autonomous healing of cracks in cementitious materials
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 78, Nr 9-10
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 375-378
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 377-378
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol. s. II okł., ang. s. 374
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Dobór nośnika i środka leczniczego do autonomicznego zaleczania rys w tworzywach cementowych / Marta Dudek, Teresa Stryszewska, Stanisław Kańka // Inżynieria i Budownictwo. – 2022, R. 78, Nr 9-10, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe samozaleczanie, tworzywa cementowe, środek leczący, makrorurki, poliuretan
Abstrakt
Wśród materiałów inteligentnych znajdują się materiały o zdolnościach do samoleczenia. W aspekcie materiałów cementowych samoleczenie dotyczy "zamykania" rys powstałych w danym elemencie. Jedną ... więcej

Intelligent materials include materials with self-healing properties. In the aspect of cementitious materials, self-healing concerns "closing" the cracks formed in a given element. One of the methods to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/