Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pańtak, Marek; Marecik, Kinga

Tłumienie drgań i wybrane metody modyfikacji parametrów dynamicznych stalowych kładek dla pieszych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Vibration damping and selected methods of modifying dynamic parameters of steel footbridges
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 77, Nr 5-6
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 254-263
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 262-263
Bibliografia (liczba pozycji) 55
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 194
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Tłumienie drgań i wybrane metody modyfikacji parametrów dynamicznych stalowych kładek dla pieszych / Marek Pańtak, Kinga Marecik // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, R. 77, Nr 5-6, s. 254-263 : ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[631531] Obiekty budownictwa komunikacji
Słowa kluczowe dynamika, drgania, kładki dla pieszych, tłumienie, tłumiki, parametry dynamiczne
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie tłumienia drgań w kładkach dla pieszych o konstrukcji stalowej. Prezentowane dane opracowano na podstawie badań własnych i studiów literatury. Na przykładzie ... więcej

The article presents the issue of vibration damping in steel footbridges. The presented data are based on the author's own research and literature studies. On the example of selected realised footbridges, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/