Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela

Badanie odporności betonu na jego odpryskiwanie podczas pożaru

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Testing concrete resistance to fire spalling
Seria/Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Numeracja R. 77, Nr 7
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 338-341
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 341
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 292
ISSN 0021-0315
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Badanie odporności betonu na jego odpryskiwanie podczas pożaru / Katarzyna Mróz, Izabela Hager // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, R. 77, Nr 7, s. 338-341 : fot., rys., wykr. – Bibliogr. 9 poz., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpryskiwanie betonu, pożar, beton, metoda badania
Abstrakt
Przedstawiono główne przyczyny odpryskiwania betonu w czasie pożaru, metody przeciwdziałania ich występowaniu oraz opracowaną metodę badania podatności betonu na odpryskiwanie. Zaproponowana metoda ... więcej

The paper presents the main causes of concrete spalling in fire, methods of preventing its occurrence and the developed method of testing concrete susceptibility to spall. The proposed method allows, among ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/