Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22241)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Augustyn, Marcin; Lisowski, Filip

Experimental and numerical studies on a single coherent blade of a vertical axis carousel wind rotor

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Energies
Data wydania 2023
Język angielski
Numeracja Vol. 16, Iss. 14
Typ nośnika online
Liczba stron 17
Zakres stron [1-17]
Oznaczenia ref./art. 5532
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 15-17
Bibliografia (liczba pozycji) 43
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Nazwa konferencji XIV International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2023)
Miejsce konferencji Düsseldorf, Germany
Data konferencji 4-8.09.2023
DOI 10.3390/en16145532
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Experimental and numerical studies on a single coherent blade of a vertical axis carousel wind rotor / Marcin Augustyn, Filip Lisowski // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2023, Vol. 16, Iss. 14, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wind turbine, single coherent blade, aerodynamic forces, wind tunnel test, CFD analysis
Abstrakt
This article presents the results of experimental and numerical studies on a single coherent rotor blade. The blade was designed for a vertical-axis wind turbine rotor with a self-adjusting system and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/