Desalination and Water Treatment


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1944-3994
e-ISSN 1944-3986
Uwagi Published in cooperation with Balaban Publishers
Impact Factor dla czasopisma 0.852 (od 2012)
0.987 (od 2013)
1.173 (od 2014)
1.272 (od 2015)
1.631 (od 2016)
1.383 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.563 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 2212 Engineering: Ocean Engineering
2310 Environmental Science: Pollution
2312 Environmental Science: Water Science and Technology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Protection of water resources for sustainable development
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Smol, Marzena; Generowicz, Agnieszka
Treatment of the municipal landfill leachate including selection of the best management solution
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.383
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grzywacz, Robert; Szyman, Jakub
Surface reactors for photocatalytic water purification – a mass transfer evaluation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.383
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielski, Andrzej; Zielina, Michał
The influence of selected parameters on coagulation efficiency modelling in the treatment of water from a Cretaceous catchment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.383
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikosz, Jerzy
Analysis of greenhouse gas emissions and the energy balance in a model municipal wastewater treatment plant
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.631
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Sówka, Izabela
Possibility to eliminate emission of odor from pig manure treated using AMAK filtration method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.631
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikosz, Jerzy
Wastewater management in small communities in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.987
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/