Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
poprzednie
1234567
następne

Urbański, Aleksander; Truty, Andrzej; Szarliński, Jan; Piszczek, Kazimierz
Analiza wytężenia wydzielonej murowanej kopuły zbiornika na wodę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kubica, Jan
Moduł odkształcenia postaciowego muru w świetle analizy stanu granicznego użytkowalności wg postanowień PN-B-03002:1999
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kubica, Jan; Piekarczyk, Adam; Jasiński, Radosław
Badania początkowej wytrzymałości muru na ścinanie wg zaleceń RILEM LUMB 6
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szelka, Janusz
Metoda obiektowa w projektowaniu budowy mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Sekunda, Radosław
Modelowanie pracy zasobów jednostki wykonawstwa budowlanego w aspekcie zintegrowanej analizy kosztów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kristowski, Adam
Niepewność i ryzyko w planowaniu czasu realizacji zadań inżynieryjno-budowlanych na przykładzie budowy podpór mostów składanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Koźniewski, Edwin; Orłowski, Zygmunt
Metody szacowania prognozowanej wielkości produkcji mieszanki betonowej przy wyborze lokalizacji betonowni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Sobotka, Anna; Jaśkowski, Piotr; Biruk, Sławomir
Zastosowanie koncepcji "oszczędnego" zarządzania w logistyce przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gwizdała, Kazimierz; Tejchman, Andrzej
Zwiększanie nośności pali wierconych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szypcio, Zenon
Osiadanie stóp fundamentowych na piaskach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szajna, Waldemar St.
Siły wewnętrzne w płytach żelbetowych zginanych walcowo, spoczywających na podłożu odkształcalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Surowiecki, Andrzej
Problemy oszacowania bryły odłamu w nasypach z gruntu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Słota, Robert
Stabilizacja osuwiska palami wierconymi typu CFA w oparciu o metodę dyblową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Puła, Wojciech; Pasanow, Paweł
Wpływ lokalnego uśrednienia parametrów losowych gruntu na wyniki obliczeń niezawodności fundamentów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kazimierowicz-Frankowska, Krystyna
Wyniki badań eksperymentalnej konstrukcji z gruntu zbrojonego zrealizowanej w skali półtechnicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kozubal, Janusz; Izbicki, Ryszard J.
Parcie i odpór w gruntach nienasyconych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kozubal, Janusz; Izbicki, Ryszard J.
Nośność graniczna gruntowego podłoża nienasyconego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Batog, Andrzej; Izbicki, Ryszard J.
Wyznaczanie nośności granicznej podłoża gruntowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gwizdała, Kazimierz; Dyka, Ireneusz
Ocena wielkości osiadań pali w grupie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gąska, Piotr
Działania inżynierskie jako bezpośrednie przyczyny powstawania osuwisk drogowych na terenie Podkarpacia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/