Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
poprzednie
12345678
następne

Łańczak, Władysław; Dembiński, Mariusz; Krüger, Piotr
Elastyczne oparcie żelbetowych kanałów komina wentylacyjnego na stalowej konstrukcji hali
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Sitarski, Arkadiusz; Cichocki, Marian
Odkształcalność i nośność betonowych dźwigarów taśmowych systemu Mollera
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Czkwianianc, Artem; Bodzak, Przemysław
Redystrybucja momentów zginających w ramach monolitycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Badania belek żelbetowych z betonów na kruszywach wtórnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Grabarczyk, Sławomir; Wolski, Leszek
Kształtowanie mikroklimatu szklarni z ekranami termoizolacyjnymi w okresie letnim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szudrowicz, Barbara
Analiza wpływu nowego sposobu wyznaczania jednoliczbowych wskaźników na ocenę izolacyjności akustycznej przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Nurzyński, Jacek
Uszczelnienie przylgi a izolacyjność akustyczna okien z polichlorku winylu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Miśniakiewicz, Elżbieta; Nantka, Marian B.
Badania naturalnej wymiany powietrza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gawin, Dariusz; Lefik, Marek
Identyfikacja natężenia źródeł ciepła i masy w dojrzewającym betonie przy pomocy sztucznych sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Więckowska, Aldona; Gawin, Dariusz; Kossecka, Elżbieta
Typowy rok meteorologiczny do symulacji procesów cieplno-wilgotnościowych w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Heim, Dariusz; Gawin, Dariusz; Kossecka, Elżbieta
Wpływ danych klimatycznych na wyniki symulacji wymiany ciepła w budynku jednorodzinnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gawin, Dariusz
Modelowanie procesów cieplno-wilgotnościowych w betonie powyżej temperatury krytycznej wody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Garbalińska, Halina
Zastosowanie reguły typu √t do wyznaczania współczynnika dyfuzji z procesu desorpcji wilgoci
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Koczyk, Halina; Basińska, Małgorzata
Analiza zmienności stopniodni dynamicznych okresu ogrzewania w rzeczywistych warunkach klimatu zewnętrznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Żmuda, Jan
O przybliżonych wzorach do obliczania belek na zwichrzenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Wichtowski, Bernard
Starzenie stali i spoin czołowych w dźwigarze blachownicowym estakady stalowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szymczak, Czesław
Analiza stężeń konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szumigała, Maciej
Numeryczna analiza rozkładu temperatur w przekroju stalowym obetonowanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Stankiewicz, Bogdan
Śrubowe doczołowe połączenie rozciągane - badania doświadczalne i model komputerowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Siwowski, Tomasz
Analiza statyczno-wytrzymałościowa pomostu ze stopu aluminium
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/