Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVIII Konferencja Naukowa, 1992

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1992
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 117
poprzednie
123456
następne

Walczowski, Leszek; Stefańczyk, Bogusław
Zacieralność mas do renowacji wypraw tynkarskich typu Fibrofob w aspekcie ich własności reologicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Moczko, Andrzej; Stawiski, Bohdan
Metoda ultradźwiękowa w badaniach wad typu "rozwarstwień" w ceramice budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Rawicki, Zygmunt
Analiza morfologii przełomów betonów ciężkich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Ratajczak, Tatiana; Młodecki, Jarosław
Właściwości mieszanki betonowej i betonu z napowietrzającym superplastyfikatorem Betoplast N
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Lange, Małgorzata; Mielczarek, Zbigniew
Badania elementów stropowych typu "Izopanel"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Maćkowski, Ryszard
Płyty z betonu żywicznego na dna dyszowe filtrów pośpiesznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Herve, Philippe; Duval, Roger; Cabrillac, Richard; Luhowiak, Wilhelm
Manufacturing of blocks made of pure clay
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Klin, Stanisław
Wytrzymałość stwardniałych zaczynów z gipsu budowlanego w stanie wilgotnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Grzeszczyk, Stefania
Substytut gipsu budowlanego na bazie odpadów gipsowych z odsiarczania spalin
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Marks, Wojciech; Glinicki, Michał A.
Optymalizacja wielokryterialna hybrydowego uzbrojenia włóknistego materiału kompozytowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Broniewski, Tadeusz; Fiertak, Maria
Powłokowo-wgłębne uszczelnianie betonu w konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Macieik, Lesław; Dondelewski, Henryk
Ilościowy dobór składników porowatego tworzywa gipsowego w aspekcie wybranych jego cech
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Marks, Maria; Brandt, Andrzej M.
Optymalizacja składu i struktury kompozytów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Wawrzyniak, Andrzej
Zastosowanie metody elementów brzegowych do obliczania belek-ścian z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Urban, Tadeusz
Analiza teoretyczna nośności na przebicie złączy zespolonych płyta-słup
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Januszkiewicz, Andrzej; Ulańska, Danuta
Zależność między siłami rozciągającymi i klockującymi w zbrojeniu zarysowanych przekrojów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Seruga, Teresa; Seruga, Andrzej
Analiza pracy roboczych styków ścian zbiorników monolitycznych w procesie sprężania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Pająk, Zbigniew
Nośność i podatność quasi-przegubowych złączy żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Stroeven, Piet; Moczko, Andrzej
Cracking behaviour of concrete stressed internally by expanding steel bar
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Dmochowski, Grzegorz; Minch, Maciej
Wybrane problemy nieliniowego modelowania żelbetowych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/