Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXVIII Konferencja Naukowa, 1992

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1992
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 117
poprzednie
123456

Ruchwa, Mariusz; Sienkiewicz, Zbigniew
Analiza statyczna belek Timoshenki na dwuparametrowym podłożu sprężystym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Wysocka, Alina; Śniady, Paweł; Sieniawska, Róża
Wpływ modelu materiału i jego parametrów na przemieszczenia konstrukcji lepkosprężystej obciążonej stochastycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Podhorecki, Adam
Drgania tarcz lepkosprężystych z włóknokompozytów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Niczyj, Janusz
Wpływ liczby form drgań własnych na obraz gęstości widmowych przemieszczeń mostu drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Stachura, Sławomir; Misiak, Jan
Wyznaczanie obszarów głównych rezonansów parametrycznych powłoki prętowej metodą bilansu harmonicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Marcinowski, Jakub
Geometrycznie nieliniowe odkształcenia powłok wywołane zmianą temperatury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Bryja, Danuta; Langer, Jan
Sprzężenia bezwładnościowe w belce Timoszenki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Langer, Jan
Test trakcyjny w zagadnieniu identyfikacji parametrów modelu nawierzchni kolejowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Wójcicki, Zbigniew; Klasztorny, Marian; Ruta, Piotr
Analiza wrażliwości układu podstawowego w zagadnieniu redukcji drgań konstrukcji za pomocą absorberów dynamicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
El-Bagalaty, Salah; Klasztorny, Marian
Application of dynamic absorbers for elimination of excessive vibrations of guyed masts caused by von Karman vortices
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Gołaś, Jerzy
Włóknokompozytowa belka lepkosprężysta z dystorsjami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Król, Władysław; Dunaj, Piotr
Analiza quasi-statyczna rusztu na podłożu o własnościach reologicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Dunaj, Piotr
Graficzno-analityczna obróbka funkcji wymuszeń kinematycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Pierepiekarz, Dariusz; Szajna, Waldemar; Cyrok, Grzegorz
Obliczanie płyt fundamentowych z uwzględnieniem sztywności szkieletowej konstrukcji nadbudowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Pierepiekarz, Dariusz; Cyrok, Grzegorz
Płyta na podłożu sprężystym typu Kandaurowa-Mullera
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Mironowicz, Władysław; Chrobok, Roman
Problem tłumienia nieklasycznego w płytowych konstrukcjach wsporczych pod maszyny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992
Stypuła, Krzysztof; Maciąg, Edward; Ciesielski, Roman
Wykorzystanie spektrów drgań do diagnostyki dynamicznej budynków (metoda przybliżona)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1992

poprzednie
123456

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/