Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48629)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (22261)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2462
poprzednie
12345678 ... 124
następne

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena; Markiewicz, Przemysław; Siedlecki, Bogdan
Venezia. Rischi e prospettive
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Redaktor: Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2022
Skórska, Halszka Katarzyna
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa w środkach transportu samochodowego wykorzystująca rzeczywistość wirtualną
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022

Cybersecurity of digital service chains : challenges, methodologies, and tools
Typ: książka
Redaktor: Kołodziej, Joanna, Repetto, Matteo, Duzha, Armend
Data wydania: 2022

Water and Wastewater Treatment
Typ: książka
Redaktor: Barbusiński, Krzysztof, Thomas, Maciej, Filipek, Krzysztof
Data wydania: 2022

Mechanics and physics of structured media : asymptotic and integral equations methods of Leonid Filshtinsky
Typ: książka
Redaktor: Andrianov, Igor, Gluzman, Simon, Mityushev, Vladimir
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 100
Data wydania: 2022
Gręplowska, Zofia; Korpak, Joanna; Lenar-Matyas, Anna
Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Marszałek, Konstanty; Dyndał, Katarzyna; Lewińska, Gabriela; Sanetra, Jerzy
Photovoltaics
Typ: książka
Data wydania: 2022
Firek, Marek
Wystawa poplenerowa : plener rysunkowy 2021. Muzeum Lotnictwa Polskiego, listopad – grudzień 2021
Typ: książka
Data wydania: 2021
Firek, Marek
Wystawa poplenerowa : plener rysunkowy 2021. Muzeum Kościuszkowskie, styczeń – luty 2022
Typ: książka
Data wydania: 2021
Piechotka, Maria; Piechotka, Kazimierz
Maria i Kazimierz Piechotkowie : wspomnienia architektów
Typ: książka
Redaktor: Madoń-Mitzner, Katarzyna, Piłat, Anna, Porębska, Anna
Data wydania: 2021

Multidyscyplinarne aspekty zarządzania produkcją i usługami
Typ: książka
Redaktor: Woźny, Artur, Dwornicka, Renata
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Kuśmierski, Jacek; Szopińska, Elżbieta
Promenada Hugona Richtera : stan zachowania i potencjał w kontekście rozwoju systemu ścieżek spacerowych Wrocławia
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Gehl, Jan; Svarre, Birgitte
Jak studiować życie w przestrzeni publicznej
Typ: książka
Data wydania: 2021

Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej
Typ: książka
Redaktor: Cybal-Michalska, Agnieszka , Segiet, Katarzyna, Węc, Klaudia
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 40
Data wydania: 2021
Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Konteksty czasu : czas jako kategoria życia studentów: czas "zwyczajny" i czas pandemii
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 120
Data wydania: 2021
Kuśmierski, Jacek
A Europe of united gardens : the role of the European Route of Historic Gardens in the implementation of the cultural policy of the European Union
Typ: książka
Data wydania: 2021
Kuśmierski, Jacek
Europa zjednoczonych ogrodów : rola Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych w realizacji polityki kulturalnej Unii Europejskiej
Typ: książka
Data wydania: 2021
Baran-Gurgul, Katarzyna
Przestrzenno-czasowa analiza ryzyka wystąpienia niżówek maksymalnych w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Mikołajczyk, Piotr; Szewczyk, Monika; Szkop, Zbigniew; Adamowicz, Anna; Ankudowicz, Monika; Starczewski, Daniel; Hrehorowicz-Gaber, Hanna; Sadowska, Monika
Guide on the development of green infrastructure in the Carpathians
Typ: książka
Data wydania: 2021
Jaśtal, Jacek
Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 120
Data wydania: 2021

poprzednie
12345678 ... 124
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/