Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2498
poprzednie
12345678910 ... 125
następne


Maria i Kazimierz Piechotkowie : wspomnienia architektów
Typ: książka
Redaktor: Madoń-Mitzner, Katarzyna, Piłat, Anna, Porębska, Anna
Data wydania: 2021

Multidyscyplinarne aspekty zarządzania produkcją i usługami
Typ: książka
Redaktor: Woźny, Artur, Dwornicka, Renata
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Kuśmierski, Jacek; Szopińska, Elżbieta
Promenada Hugona Richtera : stan zachowania i potencjał w kontekście rozwoju systemu ścieżek spacerowych Wrocławia
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Gehl, Jan; Svarre, Birgitte
Jak studiować życie w przestrzeni publicznej
Typ: książka
Data wydania: 2021

Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej
Typ: książka
Redaktor: Cybal-Michalska, Agnieszka , Segiet, Katarzyna, Węc, Klaudia
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 40
Data wydania: 2021
Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Konteksty czasu : czas jako kategoria życia studentów: czas "zwyczajny" i czas pandemii
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 120
Data wydania: 2021
Kuśmierski, Jacek
A Europe of united gardens : the role of the European Route of Historic Gardens in the implementation of the cultural policy of the European Union
Typ: książka
Data wydania: 2021
Kuśmierski, Jacek
Europa zjednoczonych ogrodów : rola Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych w realizacji polityki kulturalnej Unii Europejskiej
Typ: książka
Data wydania: 2021
Baran-Gurgul, Katarzyna
Przestrzenno-czasowa analiza ryzyka wystąpienia niżówek maksymalnych w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Mikołajczyk, Piotr; Szewczyk, Monika; Szkop, Zbigniew; Adamowicz, Anna; Ankudowicz, Monika; Starczewski, Daniel; Hrehorowicz-Gaber, Hanna; Sadowska, Monika
Guide on the development of green infrastructure in the Carpathians
Typ: książka
Data wydania: 2021
Jaśtal, Jacek
Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 120
Data wydania: 2021
Ciszkiewicz, Adam
Podstawy komputerowego modelowania układów biomechanicznych
Typ: książka
Data wydania: 2021

Forum architektury krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka
Typ: książka
Redaktor: Ozimek, Agnieszka, Sykta, Izabela
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Butelski, Kazimierz Leonard
O niedoskonałości w Architekturze. Chile i Liban
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Malinowska-Petelenz, Beata; Skaza, Maciej; Twardowski, Mariusz
Venezia. Potenzialità
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Redaktor: Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Bąk, Joanna
Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe
Typ: książka
Data wydania: 2021

Wybrane zagadnienia analizy schematów zniszczenia materiałów i konstrukcji
Typ: książka
Redaktor: Bućko, Stefan, Chojnacka-Brożek, Agnieszka, Milewski, Grzegorz
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021

Detale architektury betonowej. 2
Typ: książka
Redaktor: Charciarek, Marcin
Data wydania: 2021
Ściężor, Tomasz
Almanach Astronomiczny na rok 2022
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Data wydania: 2021

Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych
Typ: książka
Redaktor: Flaga, Andrzej, Flaga, Łukasz
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021

poprzednie
12345678910 ... 125
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/