Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baran-Gurgul, Katarzyna

Przestrzenno-czasowa analiza ryzyka wystąpienia niżówek maksymalnych w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły

typ: książka

 

Wariant tytułu Spatial-time analysis of the risk of the maximum hydrological droughts in the right-bank part of the Upper Vistula catchment
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Wydawnictwo według MEiN Polska Akademia Nauk
Data wydania 2021
Język polski
Seria/Czasopismo Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
Numer w serii 44
ISSN serii 0867-7816
Typ nośnika online
Liczba stron 156
Oznaczenie ilustracji mapy, rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 135-141
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66847-00-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Przestrzenno-czasowa analiza ryzyka wystąpienia niżówek maksymalnych w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Baran-Gurgul. – Warszawa : Komitet Gospodarki ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [280000] Hydrologia. Meteorologia
[890000] Statystyka
Słowa kluczowe drought, maximum annual drought, drought duration, drought volume, stationarity, probability distribution, spatial analysis

niżówka, niżówka maksymalna roczna, czas trwania niżówki, objętość niżówki, stacjonarność, rozkład prawdopodobieństwa, analiza przestrzenna, zlewnia Górnej Wisły
Abstrakt
Celem pracy było uzyskanie wszechstronnej informacji na temat niżówki maksymalnej rocznej w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły, a w szczególności określenie przestrzennej zmienności wybranych ... więcej

The work aimed to obtain complete information about the maximum annual drought in the right-bank part of the Upper Vistula catchment, particularly to determine the spatial variability of some selected ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/