Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej

typ: książka

 

Redaktor Cybal-Michalska, Agnieszka , Segiet, Katarzyna, Węc, Klaudia
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Naukowe UAM
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data wydania 2021
Język polski
Seria/Czasopismo Psychologia i Pedagogika
Numer w serii 331
ISSN serii 0083-4254
Typ nośnika online
Liczba stron 174
ISBN 978-83-232-3854-6 (PDF)
978-83-232-3853-9 (druk)
DOI 10.14746/amup.9788323238546
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Katarzyna Segiet, Klaudia Węc. – Poznań : Wydaw. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe aktywizacja, aktywność, młodzież
Abstrakt
Zachodzące zmiany w obszarze życia społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego, które z jednej strony wyzwoliła transformacja ustrojowa, z drugiej zaś strony spotęgowało przyspieszenie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja) 40
Dyscyplina pedagogika
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/