Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśmierski, Jacek; Szopińska, Elżbieta

Promenada Hugona Richtera : stan zachowania i potencjał w kontekście rozwoju systemu ścieżek spacerowych Wrocławia

typ: książka

 

Wariant tytułu Hugo Richter's Promenade – state of preservation and potential in the context of the development of the system of walking paths in Wrocław
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Data wydania 2021
Język polski
Seria/Czasopismo Monografie / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Numer w serii 232
ISSN serii 2083-5531
Liczba stron 89, [8] kart tabl.
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys., tab., tabl.
Bibliografia (na str.) 71-73
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-93-7717-358-9
Uwagi Data wyd. wg daty cop.
DOI 10.30825/1.20.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Promenada Hugona Richtera : stan zachowania i potencjał w kontekście rozwoju systemu ścieżek spacerowych Wrocławia / Jacek Kuśmierski, Elżbieta Szopińska. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640000] Architektura
Słowa kluczowe Hugo Richter, ścieżka, promenada, tereny spacerowe, system ścieżek spacerowych, Wrocławskie Towarzystwo Upiększania Miasta

Hugo Richter, path, promenade, sport areas, system of walking routes, Society for the Beautification of Wrocław
Abstrakt
Tradycja spacerowania sięga we Wrocławiu czasów średniowiecza. Zmieniający się styl życia mieszkańców i postęp techniczny miały istotny wpływ na zmiany nie tylko układu przestrzennego miasta, ... więcej

The tradition of walking in Wrocław dates back to the Middle Ages. The changing lifestyle of the inhabitants and technical progress had a significant impact on changes not only in the spatial layout of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/