dr hab. Tomasz Ściężor

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska [Ś-3]

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka



Publikacje autora (116)



Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 116






© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/