Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49851)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22834)
    Materiały konferencyjne (22298)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Kłapyta, Piotr; Mulet, Wojciech; Buczek, Krzysztof

Wołoskie echa w Ochotnicy i Tylmanowej : architektura i krajobraz na Szlaku Kultury Wołoskiej w Małopolsce

typ: książka

 

Współtwórca Wielgus, Grzegorz [współpr.]
Wielgus, Szymon [współpr.]
Wariant tytułu Valašské ozveny : architektúra a krajina na trase valašskej kultúry v Malopoľsku
Miejsce wydania Ochotnica Górna
Wydawca Wydaw. Aleksander
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Aleksander
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 288
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys.
Bibliografia (na str.) 265-268
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Zhrn.
ISBN 978-83-956259-8-5
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Rodzaj publikacji inna publikacja książkowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Wołoskie echa w Ochotnicy i Tylmanowej : architektura i krajobraz na Szlaku Kultury Wołoskiej w Małopolsce / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Piotr Kłapyta, Wojciech Mulet, Krzysztof ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz kulturowy, architektura regionalna, Szlak Kultury Wołoskiej, Wołosi w Małopolsce, architektura wołoska, formy zabudowy wołoskiej wsi, formy zdobnicze, mała architektura szlaku, architektura krajobrazu Małopolski

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/