Materials and Structures = Matériaux et Constructions


Wariant tytułu Materials and Structures : reserch and testing
Wydawca Springer
ISSN 1359-5997
e-ISSN 1871-6873
Skrót Mater. Struct.
Impact Factor dla czasopisma 1.184 (od 2012)
1.39 (od 2013)
1.714 (od 2014)
2.453 (od 2015)
2.607 (od 2016)
2.271 (od 2017)
2.548 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

De Felice, Gianmarco; Hojdys, Łukasz; Krajewski, Piotr; Kwiecień, Arkadiusz et al.
Recommendation of RILEM Technical Committee 250-CSM: Test method for Textile Reinforced Mortar to substrate bond characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 2.548
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław et al.
Repair of composite-to-masonry bond using flexible matrix
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 2.607
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tedeschi, C.; Kwiecień, A.; Valluzzi, M.R.; Zając, B.; Gabrin, E.; Binda, L.
Effect of thermal ageing and salt decay on bond between FRP and masonry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 1.714
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiecień, Arkadiusz
Shear bond of composites-to-brick applied with highly deformable, in relation to resin epoxy, interface materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 1.714
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Urban, Maciej
The new conception of self-compacting concrete composition design: theoretical background, evaluation, presentation of procedure and examples of usage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 1.39
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dyduch, Krzysztof; Szerszeń, Maria; Destrebecq, Jean-Francois
Experimental investigation of the fatigue strength of plain concrete under high compressive loading
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
Broniewski, Tadeusz; Hoła, Jerzy; Śliwiński, Jacek
Application de la methode d'emission acoustique aux essais du comportement du beton impregne de polymere soumis a la compression
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/