Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22787
poprzednie
1234567 ... 1140
następne

Sadowski, Mikołaj; Kula, Karolina
Nitro-functionalized analogues of 1,3-Butadiene: an overview of characteristic, synthesis, chemical transformations and biological activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2024
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Szymczyk, Ewa; Bukowski, Mateusz
Identification of shrinking cities in Poland using a multi-criterion indicator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Geographical Review = Przegląd Geograficzny
Data wydania: 2023
ISSN: 2300-8466
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Samokhin, Yevhen; Varava, Yuliia; Diedkova, Kateryna; Yanko, Ilya; Husak, Yevheniia; Radwan-Pragłowska, Julia; Pogorielova, Oksana; Janus, Łukasz; Pogorielov, Maksym; Korniienko, Viktoriia
Fabrication and characterization of electrospun chitosan/polylactic acid (CH/PLA) nanofiber scaffolds for biomedical application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Functional Biomaterials
Data wydania: 2023
ISSN: 2079-4983
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Andrzej; Hajto, Dariusz; Stachnik, Dariusz
Designing asphalt mixes containing reclaimed asphalt pavement (RAP)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-737X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Strzałka-Rogal, Dominika
The evolution of the form and function of the window as a detail influencing historical architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-737X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Ściężor, Tomasz
The lighting of housing estate parking spaces as a source of light pollution
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-737X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Gorgol, Natalia K.
Measuring the spatial dimension of a Smart City: A new tool for measuring and evaluating a Smart City’s urban form
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-737X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Małek, Marcin; Grabowski, Marcin; Skoczypiec, Sebastian
Selected aspects of the design of special monolithic carbide milling cutters for austenitic steels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2023
ISSN: 2353-737X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Drabczyk, Anna K.; Podobińska, Patrycja; Mamica, Agnieszka; Jaśkowska, Jolanta
Therapeutic nail polishes based on ciclopirox
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Scientiae Radices
Data wydania: 2023
ISSN: 2956-4808
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kušnež-Krupa, D.; Remìzova, O. Ì.; Ševčenko, L. Ì.; Kravčuk, O. A.
Vpliv kulˊ'turno-mistec'kih tradicìj kitaû na obraz relìgìjnoï budìvlì
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prostorovij rozvitok = Spatial development
Data wydania: 2023
ISSN: 2786-7277
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Kušnež-Krupa, D.; Ìvaško, O. D.
Transformacìâ zapozičenih âviŝ: buddìjs'ˊkoï freski v dunhuanì j arhìtekturi mečetej provìncìï Šaansì v Kitaï
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prostorovij rozvitok = Spatial development
Data wydania: 2023
ISSN: 2786-7277
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Różycki, Marcin; Hager, Izabela; Zdeb, Tomasz; Sitarz, Mateusz; Mróz, Katarzyna; Zdeb, Jarosław; Smorońska, Natalia
Mechanical properties and water permeability of textile-reinforced reactive powder concrete with lightweight aggregate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof; Skrzypczak, Izabela; Mrówczyńska, Maria; Oleniacz, Grzegorz
Inwentaryzacja obiektu budowlanego z wykorzystaniem technologii Scan-to-BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 2023
ISSN: 0021-0315
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Żelazny, Sylwester; Fatyga, Mirosław
Otrzymywanie kadmu metalicznego z materiałów kadmonośnych sposobem destylacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.5
Żelazny, Sylwester
Zagrożenia związane ze stosowaniem żużla wielkopiecowego jako podsypki pod posadzki betonowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.5
Makowska, Beata Elżbieta
Professor Wiktor Zin’s Hrubieszów roots in his artistic work and activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2023
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna; Gronba-Chyła, Anna; Kwaśnicki, Paweł; Ciuła, Józef; Łapiński, Jacek; Bajdur, Wioletta
Microplastics from plastic waste as a limitation of sustainability of the environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Data wydania: 2023
ISSN: 2720-7501
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.2
Kuterba, P.; Danel, Z.; Janke, W.
Entropic force in a dilute solution of real ring polymer chains with different topological structures in a slit of two parallel walls with mixed boundary conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Condensed Matter Physics
Data wydania: 2023
ISSN: 2224-9079
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.6
Mycek, Andrzej
Monitoring, management, and analysis of security aspects of IaaS environments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Telecommunications and Information Technology : JTIT
Data wydania: 2023
ISSN: 1899-8852
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Lipin, Andrey A.; Lipin, Aleksandr G.; Ryszard Wójtowicz
Modelling nutrient release from controlled release fertilisers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biosystems Engineering
Data wydania: 2023
ISSN: 1537-5110
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1234567 ... 1140
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/