Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
123456 ... 18
następne

Gronba-Chyła, Anna; Generowicz, Agnieszka
Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Generowicz, Agnieszka; Wassilkowska, Anna; Kryłów, Małgorzata
Skład jakościowy odpadów z czyszczenia ulic na przykładzie badań prowadzonych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Zintegrowana gospodarka osadowa w wodno-ściekowym sektorze aglomeracji miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Tabiś, Bolesław; Boroń, Dominika
Zastosowanie modelu gazu zapylonego do wyznaczania parametrów strukturalnych materiałów porowatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Boroń, Dominika
Izobaryczna metoda stacjonarna wyznaczania współczynników dyfuzji w materiałach porowatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt
Analiza przepływów materiałowych jako narzędzie w wyborze kryteriów oceny wielokryterialnej różnych wariantów spalarni odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Miastkowska, Małgorzata; Wójtowicz, Sylwia
Badanie kinetyki uwalniania deksametazonu z emulsji wielokrotnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Rybicki, Stanisław M.
Odzysk fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych w celu zastąpienia kopalnych składników nawozów mineralnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Olek, Małgorzata; Bradło, Dariusz; Baron, Jerzy
Współspalanie osadów ściekowych z osadami pokoagulacyjnymi lub dennymi w kotłach ze złożem fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Boroń, Dominika; Kamińska-Pękala, Anita
Suszenie materiałów ziarnistych w aparacie silosowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Ślęzak, Anna; Generowicz, Agnieszka
Budowa akumlatorów samochodów elektrycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna; Jabłońska, Aleksandra
Badania przepływu pęcherzy gazowych w cieczach newtonowskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Boroń, Dominika; Tabiś, Bolesław
Wpływ immobilizacji biofilmu na właściwości stacjonarne i technologiczne fluidyzacyjnego hybrydowego bioreaktora airlift
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Anielak, Anna M.
Kwasy humusowe. Ekstrakcja, analiza i znaczenie w środowisku oraz metody ich usuwania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Metody oceny metanogennego potencjału biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Kryłów, Małgorzata; Kwaśny, Justyna; Balcerzak, Wojciech
Wpływ wód deszczowych na zanieczyszczenie wybranych rzek Południowej Polski wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi i ich nitrowymi pochodnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Tabiś, Bolesław; Augustyński, Filip; Bizon, Katarzyna
Praktyczne zagadnienia regulacji objętościowego natężenia przepływu i poziomu cieczy w przepływowym bioreaktorze zbiornikowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Stokłosa, Henryk; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i czystszych technologii na przykładzie polskiego koncernu rolno-spożywczego Farmutil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Vogt, Elżbieta; Vogt, Otmar; Poręba, Ewelina; Malaca, Anna
Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Gądek-Moszczak, Aneta; Radek, Norbert; Pasieczyński, Łukasz; Szlązak, Karol
Use of X-ray microtomography for analysis of an anti-graffiti coating system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.485
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 18
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/