Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
0.464 (od 2020)
0.49 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2009)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
70 (od 2019)
DOI 10.15199/62
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 390
123456 ... 20
następne

Szwed, Mirosław; Kozłowski, Rafał; Żukowski, Witold; Mbengue, Saliou; Suchánková, Lenka; Prokeš, Roman
Struktura zanieczyszczeń pyłowych w Polsce na podstawie zautomatyzowanych pomiarów krótkoterminowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Anielak, Anna M.; Kłeczek, Aneta
Wpływ mikrozanieczyszczeń na charakterystykę i właściwości kwasów huminowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna
Nanocząstki w wodach powierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Polus, Michał; Anielak, Anna M.
Występowanie Archaea w komunalnych osadach ściekowych i ich znaczenie w procesie biologicznego oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Poproch, Dominika; Górka, Justyna; Łuszczek, Bartosz; Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę dopływów i skład ścieków surowych na przykładzie miejskiej Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Łuszczek, Bartosz; Poproch, Dominika; Górka, Justyna
Proces współfermentacji osadów ściekowych z osadami z uzdatniania wody. Badania w skali pilotowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Kwaśny, Justyna
Zanieczyszczenie środowiska wodnego substancjami farmaceutycznymi. Strategiczne ujęcie problemu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Rybicki, Stanisław M.
Specyficzne warunki stosowania gazu fermentacyjnego w procesie spalania osadów z oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Górka, Justyna
Kondycjonowanie osadów ściekowych osadami z uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kwaśny, Justyna ; Balcerzak, Wojciech; Kryłów, Małgorzata; Wassilkowska, Anna; Ruggiero-Mikołajczyk, Małgorzata
Wpływ modyfikacji bentonitu na jego właściwości adsorpcyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Baczyński, Tomasz
Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających formaldehyd. Cz. II**. Oczyszczanie w warunkach niedotlenionych i beztlenowych. Wspomaganie fizyczno-chemiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Baczyński, Tomasz
Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających formaldehyd. Cz. I. Charakterystyka ścieków i oczyszczanie w warunkach tlenowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Boroń, Dominika; Tabiś, Bolesław
Udział i znaczenie przepływu lepkiego w nieizobarycznej dyfuzji gazów przez materiały porowate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Migas, Przemysław; Baron, Jerzy
Wpływ cenosferowego i piaskowego złoża fluidalnego na emisję produktów gazowych w procesie spalania ziaren węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gronba-Chyła, Anna; Generowicz, Agnieszka
Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Generowicz, Agnieszka; Wassilkowska, Anna; Kryłów, Małgorzata
Skład jakościowy odpadów z czyszczenia ulic na przykładzie badań prowadzonych w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Zintegrowana gospodarka osadowa w wodno-ściekowym sektorze aglomeracji miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tabiś, Bolesław; Boroń, Dominika
Zastosowanie modelu gazu zapylonego do wyznaczania parametrów strukturalnych materiałów porowatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Boroń, Dominika
Izobaryczna metoda stacjonarna wyznaczania współczynników dyfuzji w materiałach porowatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt
Analiza przepływów materiałowych jako narzędzie w wyborze kryteriów oceny wielokryterialnej różnych wariantów spalarni odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 20
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/