Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
SNIP 0.868 (od 2017)
0.495 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 341
123456 ... 18
następne

Ślęzak, Anna; Generowicz, Agnieszka
Budowa akumlatorów samochodów elektrycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna; Jabłońska, Aleksandra
Badania przepływu pęcherzy gazowych w cieczach newtonowskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Boroń, Dominika; Tabiś, Bolesław
Wpływ immobilizacji biofilmu na właściwości stacjonarne i technologiczne fluidyzacyjnego hybrydowego bioreaktora airlift
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Anielak, Anna M.
Kwasy humusowe. Ekstrakcja, analiza i znaczenie w środowisku oraz metody ich usuwania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Metody oceny metanogennego potencjału biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Kryłów, Małgorzata; Kwaśny, Justyna; Balcerzak, Wojciech
Wpływ wód deszczowych na zanieczyszczenie wybranych rzek Południowej Polski wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi i ich nitrowymi pochodnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Tabiś, Bolesław; Augustyński, Filip; Bizon, Katarzyna
Praktyczne zagadnienia regulacji objętościowego natężenia przepływu i poziomu cieczy w przepływowym bioreaktorze zbiornikowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Stokłosa, Henryk; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Stosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym i czystszych technologii na przykładzie polskiego koncernu rolno-spożywczego Farmutil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Vogt, Elżbieta; Vogt, Otmar; Poręba, Ewelina; Malaca, Anna
Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Gądek-Moszczak, Aneta; Radek, Norbert; Pasieczyński, Łukasz; Szlązak, Karol
Use of X-ray microtomography for analysis of an anti-graffiti coating system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Berkowicz, Gabriela; Migas, Przemysław
Termiczna degradacja materiałów polimerowych w ultralekkim złożu fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Bizon, Katarzyna
Wpływ adsorpcji substratu na charakterystykę stacjonarną i dynamiczną katalitycznego reaktora fluidyzacyjnego sprzężonego z fluidyzacyjnym wymiennikiem ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Fryźlewicz-Kozak, Beata
Pomiar wielkości cząstek osadu metodą dyfrakcji laserowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Tabiś, Bolesław
Współczynniki dyfuzji Ficka w stężonych roztworach etanol-woda. Ocena termodynamicznych modeli współczynników aktywności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Grela, Agnieszka; Godyń, Izabela
Możliwości usuwania fosforanów z wód opadowych z wykorzystaniem zmodyfikowanego sorbentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław
Algorytm obliczania współczynników dyfuzji Maxwella i Stefana w wieloskładnikowych mieszaninach gazów gęstych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żelazny, Sylwester
Zagospodarowanie odpadów z procesów flotacji rud cynkowo-ołowiowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Baron, Jerzy; Migas, Przemysław
Parametry emisyjne na przykładzie spalania odpadów gumowych, węgla i biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Migas, Przemysław; Baron, Jerzy
Dynamika rozkładu cząstek polimerów kauczukowych podczas spalania w reaktorze fluidyzacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Karcz, Dariusz; Starzak, Karolina; Matwijczuk, Arkadiusz; Ciszkowicz, Ewa; Lecka-Szlachta, Katarzyna; Matwijczuk, Alicja; Ciupak, Anna; Gładyszewska, Bożena; Niewiadomy, Andrzej
Otrzymywanie, spektroskopia i biologiczna aktywność kompleksów Cu(II) i Zn(II) z pochodnymi 1,3,4-tiadiazolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.428

123456 ... 18
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/