Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
poprzednie
12345678910 ... 18
następne

Ortyl, Joanna; Czarna, Magdalena; Kamińska-Borek, Iwona; Popielarz, Roman
Spektroskopowe badania przydatności pochodnych imidazo[1,2-a]-pirydyny do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu czujników fluorescencyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Jaśkowska, Jolanta; Kułaga, Damian; Majka, Zbigniew
Nowa bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy olanzapiny i jej pochodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kozak, Adam; Kozak, Aleksander; Fryźlewicz-Kozak, Beata
Wpływ jonów Cr(III) na krystalizację w układzie 2KCl + Na2SO4 = K2SO4 + 2NaCl w 25°C
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Fryźlewicz-Kozak, Beata
Wpływ wybranych metod dezintegracji na strukturę osadu biologicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan
Zastosowanie ekstraktu z kory dębu otrzymanego w nadkrytycznym CO2 w żelach pod prysznic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan
Naturalne surfaktanty w nowoczesnych preparatach kosmetycznych typu żel pod prysznic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bizon, Katarzyna
Fluidalne struktury autotermiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Miastkowska, Małgorzata; Michalczyk, Alicja; Belechowicz, Diana; Sikora, Elżbieta; Lasoń, Elwira; Matras-Postołek, Katarzyna; Ogonowski, Jan
Nanoemulsje na bazie aldehydu cynamonowego jako nowoczesne środki o działaniu grzybobójczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Czekaj, Izabela
Rola nośnika w przemysłowych procesach katalitycznych. Modelowanie teoretyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Śliwa, Karolina; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Matras-Postołek, Katarzyna; Sovinska, Svitlana; Żaba, Adam; Bogdał, Dariusz
Otrzymywanie i badanie nanocząsteczek siarczku cynku domieszkowanego miedzią
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Ozimek, Jan; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Ocena wpływu rodzaju i ilości POSS na przebieg krystalizacji polioksytetrametylenodiolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Stafin, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Wpływ nanometrycznych napełniaczy opartych na związkach krzemu na wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Ciesielczyk, Włodzimierz
Zastosowanie modelu złoża pęcherzykowego do projektowania procesowego suszenia fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Romańczyk, Piotr P.; Kurek, Stefan S.
Parametry termodynamiczne i mechanizm degradacji redukcyjnej polihalogenowanych związków organicznych istotnych dla środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skrzyńska, Elżbieta; Wondołowska-Grabowska, Anna; Stalmach, Edyta; Szynal, Marlena; Leśniak, Magdalena
Zastosowanie niekonwencjonalnych surowców oleistych w syntezie biodiesla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Skrzyńska, Elżbieta; Archacka, Renata; Kulesa, Anna; Ścibior, Dominika F.
Katalityczna synteza octanów glicerolu jako przykład zagospodarowania odpadowej frakcji z produkcji biodiesla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Sienkiewicz, Anna; Furgał, Monika; Czub, Piotr
Synteza i właściwości mechaniczne materiałów epoksydowo-poliuretanowych napełnianych sepiolitem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Neupaper, Krzysztof
Przybliżone równania dyfuzji masy i przewodzenia ciepła z członem źródłowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Oczyszczanie filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej przy użyciu płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

poprzednie
12345678910 ... 18
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/