Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 18
następne

Skoneczna-Łuczków, Joanna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Exergy analysis of vacuum drying
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tabiś, Bolesław; Stryjewski, Wojciech S.
Application and assessment of an one-parameter structured model for dynamic analysis of stirred tank bioreactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoneczny, Szymon; Tabiś, Bolesław
Assessment of the possibility and accuracy of computational predictions of biofilm morphology in continuous bioreactors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulawik-Pióro, Agnieszka; Lament, Emilia
Skin protectors and their role in preventing skin diseases
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Skiba, Alicja; Kołodyńska, Dorota; Tyliszczak, Bożena; Pielichowski, Krzysztof; Hubicki, Zbigniew
Superabsorbenty hydrożelowe jako nośniki mikroelementów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Wzorek, Zbigniew; Krupa-Żuczek, Kinga
Biomasa z uprawy słonecznika oraz pszenicy jako substytut paliw konwencjonalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Anna K.; Hyla, Sylwia; Nowak, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Żelazny, Mirosław
Rola zbiornika pośredniego w oczyszczaniu wód kopalnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Grela, Agnieszka; Bajda, Tomasz; Mikuła, Janusz
The mineral composition and textural properties of zeolites with metakaolin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rybicki, Stanisław M.; Górka, Justyna
Studies on real opportunities for energy recovery in the wastewater treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Nickel, Klaus; Przytulski, Marek; Podewils, Wolfgang
Methanogenic potential of anaerobic biomass. Laboratory and full-scale experiments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anielak, Anna M.; Polus, Michał
Kinetyka procesu oczyszczania ścieków z udziałem archeanów w systemie SBR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anielak, Anna M.
Katalityczne oczyszczanie wody w procesie filtracji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
Use of the Cr/SiO2 catalysts and structure of their surface species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kula, Karolina; Dresler, Ewa; Demchuk, Oleh M.; Jasiński, Radomir
New aldimine N-oxides as precursors for preparation of heterocycles with potential biological activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radomski, Piotr; Gorazda, Katarzyna; Tarko, Barbara; Żelazny, Sylwester; Nowak, Anna K.; Wzorek, Zbigniew
Charakterystyka pozostałości po procesie odzysku fosforu z popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji materiałów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Żelazny, Sylwester; Čablík, Vladímir; Čablíková, Lucie
Próby pozyskania potasu i fosforu z popiołu lotnego z biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Generowicz, Agnieszka; Kryłów, Małgorzata; Wójcik, Weronika
Wermikompostowanie biodegradowalnych odpadów i osadów ściekowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Olek, Małgorzata; Kandefer, Stanisław; Zabagło, Jadwiga
Problemy spalania biomasy w reaktorach fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lasek, Wojciech; Chwastowski, Jarosław; Kaszycki, Paweł; Kostecka-Gugała, Anna; Kołoczek, Henryk
Odzysk chromu zaadsorbowanego przez biomasę Saccharomyces cerevisiae
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michorczyk, Barbara; Ogonowski, Jan; Michorczyk, Piotr; Węgrzyniak, Adam
Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399

poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 18
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/