Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
poprzednie
123456789 ... 18
następne

Skoneczny, Szymon; Tabiś, Bolesław
Właściwości procesowe poziomego bioreaktora rurowego z napowietrzaniem krzyżowoprądowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz
Otrzymywanie węgla aktywnego z biomasy odpadowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Bednarz, Szczepan; Milanowski, Łukasz
Zastosowanie hydrożeli itakonowych jako sorbentów metali ciężkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Węgrzyniak, Adam; Węgrzynowicz, Adam; Jarczewski, Sebastian; Michorczyk, Barbara; Kuśtrowski, Piotr; Ogonowski, Jan; Michorczyk, Piotr
Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Bogdał, Dariusz; Kopeć, Maciej; Ciepriała, Milena; Kwasek, Beata
Synteza i charakterystyka właściwości kopolimerów zawierających pierścienie karbazolowe i tiofenowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bogdał, Dariusz; Prociak, Aleksander; Bałaziński, Krzysztof; Zdeb, Róża; Kwasek, Beata
Badania procesów glikolizy poli(tereftalanu etylenu) w warunkach promieniowania mikrofalowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michorczyk, Barbara; Suszyński, Konrad; Smoleń, Paweł; Hędrzak, Elżbieta
Utleniające sprzęganie metanu zintegrowane w jednym reaktorze z odwodornieniem etanu do etenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Lubera, Tomasz; Włodarczyk, Andrzej
Wpływ warunków prowadzenia filtracji membranowej zużytego oleju syntetycznego na wydajność procesu i jakość odzyskiwanego oleju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tabiś, Bolesław; Boroń, Dominika
Charakterystyki technologiczne procesów mikrobiologicznych w hybrydowym bioreaktorze fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Kulawik-Pióro, Agnieszka
Ocena bezpieczeństwa kosmetyków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Tal-Figiel, Barbara
Modelowanie transportu masy z materiałów biologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław; Michno, Anna
Zależność pomiędzy właściwościami reologicznymi a morfologią mieszanin tłuszczów poddanych krystalizacji w polu ultradźwiękowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Rachwalik, Rafał
Wpływ nośnika krzemionkowego modyfikowanego kwasem dodekawolframofosforowym na przebieg cyklizacji pseudojononu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Żenkiewicz, Marian; Żuk, Tomasz; Pietraszek, Jacek
Modeling electrostatic separation of mixtures of poly(ε-caprolactone) with poly(vinyl chloride) or poly(ethylene terephthalate)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam
Oznaczanie pozostałości pestycydów neonikotynoidowych w miodach pszczelich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tyliszczak, Bożena; Bialik-Wąs, Katarzyna; Drabczyk, Anna; Kudłacik, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Chitozany zwierzęce. Charakterystyka, porównanie, wykorzystanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego nanocząstkami srebra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Wyczesany, Andrzej
Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania odwadniania izopropanolu poprzez destylację heteroazeotropową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kurańska, Maria; Ślizankiewicz, Monika; Prociak, Aleksander
Wpływ geometrii napełniacza na strukturę komórkową i wybrane właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Miastkowska, Małgorzata; Ogonowski, Jan
Nanocząstki lipidowe jako nowy system nośników ekologicznych środków ochrony roślin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

poprzednie
123456789 ... 18
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/