Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
poprzednie
1234567891011 ... 18
następne

Majka, Tomasz M.; Bogusz, Krzysztof; Pielichowski, Krzysztof
Obniżenie palności kompozytów poliamidowych z montmorylonitem przy zastosowaniu fosforanu wapnia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Marszałek, Marta
Właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego z biogazowi rolniczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Fela, Katarzyna
Oczyszczanie ścieków z przemysłu drobiarskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria; Osiewicz, Małgorzata; Auguścik, Monika; Ryszkowska, Joanna; Michałowski, Sławomir; Bradło, Dariusz; Żukowski, Witold
Sztywne pianki poliuretanowe napełniane odpadowym glinokrzemianem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Migas, Przemysław; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Kowarska, Beata
Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kupiec, Krzysztof; Larwa, Barbara; Gwadera, Monika; Komorowicz, Tadeusz
Modelowanie przenoszenia ciepła w gruncie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Dresler, Ewa; Jasiński, Radomir
Ciecze jonowe jako efektywne i przyjazne środowisku medium dla syntezy nitropodstawionych analogów norbornenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Żelazny, Sylwester; Radomski, Piotr; Wzorek, Zbigniew; Żukowski, Witold
Technologia odzysku siarczanu(VI) potasu z odpadu pochodzącego z produkcji biopaliw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Matwijczuk, Arkadiusz; Karcz, Dariusz; Walkowiak, Radosław; Matwijczuk, Alicja; Niewiadomy, Andrzej; Wybraniec, Sławomir; Karwasz, Grzegorz P.; Gagoś, Mariusz
Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)-5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu (FBT). Badania spektroskopowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Kijkowska, Regina; Makara, Agnieszka; Banach, Marcin
Koncepcja wytwarzania tripolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej jako przykład czystszej produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Podbiera-Matysik, Kinga; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Akajev, Oleg
Możliwość zagospodarowania odpadu fosfogipsowego przez konwersję siarczanu(VI) wapnia do węglanu wapnia oraz odzysk pierwiastków ziem rzadkich z procesu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
Środki cieniujące w ściekach i środowisku wodnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Olek, Małgorzata; Dziedzic, Jakub; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold
Analiza zawartości wybranych pochodnych kwasu benzoesowego i cynamonowego w owocach roślin z rodziny Rosaceae
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kwaśny, Justyna; Balcerzak, Wojciech
Zastosowanie nanometrycznego tlenku cyrkonu do usuwania związków arsenu z wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Radomski, Piotr; Wzorek, Zbigniew; Nowak, Anna K.
Kompozyty do celów budowlanych z odpadowych szlamów fluorokrzemianu sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Boroń, Dominika; Bizon, Katarzyna; Tabiś, Bolesław
Praktyczne zagadnienia modelowania procesów chemicznych w porowatych ziarnach katalizatora
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mucha, Zbigniew; Kurbiel-Swatek, Krystyna
Analiza zastosowań reaktorów membranowych (MBR) do oczyszczania ścieków miejskich w świetle aktualnych doświadczeń eksploatacyjnych i badawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anielak, Anna M.; Żaba, Tadeusz; Polus, Michał; Beńko, Piotr; Bochnia, Tadeusz; Łuszczek, Bartosz
Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych archeanami w systemie SBR i Bardenpho
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Zieleniewska, Milena; Auguścik, Monika; Radwańska, Joanna; Ryszkowska, Joanna; Szczepkowski, Leonard; Prociak, Aleksander
Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kurańska, Maria; Michałowski, Sławomir; Radwańska, Joanna; Jurecka, Magdalena; Zieleniewska, Milena; Szczepkowski, Leonard; Ryszkowska, Joanna; Prociak, Aleksander
Bio-poliole z oleju rzepakowego jako surowce do kompozytów naturalnych z napełniaczami naturalnymi dla kosmetyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

poprzednie
1234567891011 ... 18
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/