Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
poprzednie
23456789101112 ... 18
następne

Sikora, Elżbieta; Olszańska, Marta; Ogonowski, Jan
Zastosowanie w szamponach ekstraktu z mydlnicy oraz ekstraktu z pokrzywy otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Anielak, Anna M.; Polus, Michał; Łomińska, Dominika; Żaba, Tadeusz
Biodegradacja kwasów fulwowych z wykorzystaniem osadu czynnego wzbogaconego archeanami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kozak, Aleksander
Wpływ starzenia na trwałość powłoki akrylowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rybicki, Stanisław M.; Górka, Justyna
Badania rzeczywistych możliwości odzysku energii w procesie oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kryca, Joanna; Piątek, Marcin; Garncarczyk, Anna; Iwaniszyn, Marzena; Jodłowski, Przemysław; Łojewska, Joanna; Kołodziej, Andrzej
Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu na katalizatorze zeolitowym osadzonym na pianie metalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Płocica, Joanna; Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław; Turek, Paweł
Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michorczyk, Barbara; Ogonowski, Jan; Michorczyk, Piotr
Proces utleniającego sprzęgania metanu w obecności różnych gazowych dodatków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Klem-Marciniak, Ewelina; Hoffmann, Krystyna; Huculak-Mączka, Marta; Hoffmann, Józef; Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Właściwości nawozowe osadu pofiltracyjnego z gnojowicy świńskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Fryźlewicz-Kozak, Beata
Wpływ ultradźwięków na dezintegrację kłaczków osadu czynnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tomaszkiewicz-Potępa, Anna; Śliwa, Karolina; Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Jaworska, Małgorzata; Ogonowski, Jan
Masło shea (masło karite). Cz. III**. Zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt
Ocena możliwości zastosowania odczynnika Fentona do oczyszczania fazy ciekłej pochodzącej z przetworzonych odpadów z hodowli trzody chlewnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Wpływ rodzaju koagulanta i czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michorczyk, Piotr; Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan
Analiza składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Woźniakiewicz, Teresa; Beńko, Piotr; Anielak, Anna M.; Żaba, Tadeusz
Bioróżnorodność osadu czynnego poddanego bioaugmentacji archeanami lub pracującego w obecności zewnętrznego węgla organicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Śliwa, Karolina; Malinowska, Magdalena; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Porównanie metod ekstrakcyjnych w pozyskiwaniu związków aktywnych z odpadów powstałych podczas produkcji soku jabłkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dresler, Ewa; Jasiński, Radomir
Synthesis of new 2-aryl-3-phenyl-4-nitro-tetrahydro-1,2-oxazoles in 1,3-dialkylimidazolium ionic liquid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Staroń, Paweł; Kowalski, Zygmunt; Staroń, Anita; Banach, Marcin
Termiczne przekształcanie mieszanin pierza z mączką mięsno-kostną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Staroń, Anita; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Rozwój technologii otrzymywania paliwa węglowo-wodnego oraz korzyści jego stosowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
Synteza nanocząstek tlenków metali w polu promieniowania mikrofalowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Chmielowiec-Korzeniowska, Anna; Tymczyna, Leszek; Bartecki, Piotr; Dobrowolska, Magdalena; Banach, Marcin; Drabik, Agata; Pyrz, Magdalena; Pulit, Jolanta
Dezodoryzacja powietrza w oczyszczalni ścieków za pomocą otwartego biofiltra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.367
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

poprzednie
23456789101112 ... 18
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/