Technical Transactions = Czasopismo Techniczne


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Techn.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2005)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2005)
6 (od 2010)
5 (od 2011)
6 (od 2013)
13 (od 2015)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  

Podserie w tej serii:


Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika

Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko

Technical Transactions. Architecture = Czasopismo Techniczne. Architektura

Technical Transactions. Electrical Engineering = Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika

Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia

Technical Transactions. Fundamental Sciences = Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe

Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka

Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/