dr hab. inż., prof. PK Andrzej Stanisław Sobczyk

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych [M-11]Strona Osobista

Publikacje autora (73)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 73


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/