dr hab. inż., prof. PK Andrzej Stanisław Sobczyk

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych [M-11]Strona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (74)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 74


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/