dr hab. inż., prof. PK Andrzej Stanisław Sobczyk

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych [M-11]Strona Osobista

Publikacje autora (73)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


od 01.01.2017 - LABORATORIUM BADAŃ TECHNOKLIMATYCZNYCH I MASZYN ROBOCZYCH [M-11]
                         LABORATORY OF THERMO-CLIMATIC RESEARCH AND HEAVY DUTY MACHINES [M-11]

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/