Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (42744)
    Książki (7067)
    Artykuły i czasopisma (18789)
    Materiały konferencyjne (15482)
    Rozprawy doktorskie (1144)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (86)
Inne bazy bibliograficzne (14622)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2071)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7606)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 18703
poprzednie
1234567891011 ... 936
następne

Mielnik, Anna
Do we need architectural theories today?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Budziakowski, Mateusz
Rozwój przestrzenny Lipnicy Murowanej w czasach zaborów w świetle austriackich map wojskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Łyziak-Dyga, Paulina
Adaptacje zabudowy fortecznej na przykładzie Sarzany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sroczyńska, Jolanta
Wartości społeczne w ochronie zabytków – jak nauczać ludzi ich wyróżniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zieliński, P.
Indirect tensile test as a simple method for rut resistance evaluation of asphalt concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Nering, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja; Stypuła, Krzysztof
Drgania mechaniczne przegród ograniczających pomieszczenie w kontekście dopuszczalnych poziomów hałasu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Łuczko, Jan; Czerwiński, Andrzej
Three-dimensional dynamics of curved pipes conveying fluid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.07
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ściężor, Tomasz
Overnight measurements of the sky brightness as a method for assessing the cloudiness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Petryna, Janusz; Sułowicz, Maciej; Duda, Arkadiusz; Ławrowski, Zbigniew; Guziec, Krzysztof
Metoda wyznaczania momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy poprzez pomiar strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Lasiewicz-Sych, Angelika
Trade-off games and methods in participatory design
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Baziak, B.; Gądek, W.; Szczepanek, R.
GLEMOK – novel method for catchment moisture determination using high-resolution soil map
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.689
Miodowska, Justyna; Bielski, Jan
The influence of loading program on the stimulated callus mineralization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 2.217
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
A simulation model for regenerated objects with multiparameter evaluation of technical condition reliability estimation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia; Le Coz, Cédric; Chollet, Guillaume; Grau, Etienne; Cramail, Henri
Cross-linking of polyesters based on fatty acids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 1.852
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołębiowski, Tomisław ; Jarosińska, Elżbieta
Application of GPR and ERT methods for recognizing of gypsum deposits in urban areas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.917
Woźniczka, Magdalena
Kurdwanów – rozwój czy degradacja wsi w wyniku przyłączenia do Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Mielnik, Anna
Architektura mieszkaniowa Aldo Rossiego – pomiędzy racjonalizmem a poetyką
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Początko, Marek
W labiryncie struktury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Tomczyk, Marcin; Plichta, Anna; Mikulski, Mariusz
Application of image analysis to the identification of mass inertia momentum in electromechanical system with changeable backlash zone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Maślak, Mariusz; Woźniczka, Piotr
Numerically simulated structural response of a bearing steel frame with joints of varying stiffness to fully developed fire conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13

poprzednie
1234567891011 ... 936
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/